Hair - Kérastase K Crème de la crème

8:02:00 AM


Hiyaa girls! I love my hair, but sometimes it can be quite stubborn and rebellious. So stubborn that even a hair straightener doesn't have much effect, or maybe just for a few hours. Kérastase has recently come with the perfect solution with a new product in their "Coiffage Couture" line, namely the Crème de la Crème hair cream

Hiyaa girls! Ik hou van mijn haar, maar soms kan het best wel weerbarstig en tegendraads zijn. Zo tegendraads dat zelfs een stijltang niet veel effect heeft, of toch maar voor een paar uur. Kérastase heeft sinds kort hier de perfecte oplossing voor met een nieuw product in hun "Coiffage Couture" lijn, namelijk Crème de la Crème föhncrème

Crème de la Crème is a compelling hair cream which both controls the hair for a long time and gives the hair immediate volume. The cream is ideal for women with medium to thick hair that have a lot of volume, suffer from frizz and want a smooth, controlled style. Although the frizz in my hair isn't too bad - from day to day - I see myself as part of this group, especially since I have a lot of and firmly hair. The cream comes in a tube of 125 ml. Such a tube is naturally very hygienic and easy to use, so I think this is definitely a plus.

Crème de la Crème is een bedwingende föhncrème die zowel het haar duurzaam controleert als het haar onmiddellijk volume geeft. De crème is ideaal voor vrouwen met medium tot dik haar die veel volume hebben, last hebben van frizz en die een glad, gecontroleerd kapsel wensen. Hoewel de frizz bij mij wel mee valt - van dag tot dag -, reken ik mezelf toch wel toe aan deze groep, vooral dan omdat ik redelijk veel en stevig haar heb. De crème komt in een tube van 125 ml. Zo'n tube is natuurlijk heel hygiënisch en makkelijk in gebruik, dus dit vind ik zeker ook een plus. 
In summary, the Crème de la Crème smoothens the hair, controls the volume and gives definition and emphasizes shine. All these things are caused by the different ingredients. Firstly you have cationic polymer, which assures smoothness, shine, anti-frizz and anti-humiditeit action. Combined with an ionic polymer, this allows for a long-term durability. In addition, there are the elastomers, they are inspired by skin care, these provide a silky smooth finish and ease brushing of the hair. Together, this gives a long-lasting anti-frizz-effect, durability, and softness, without the need for sacrificing smooth movement of the hair.


Samengevat maakt deze Crème de la Crème het haar glad, controleert het volume, geeft definitie en benadrukt glans. Al deze dingen worden veroorzaakt door de verschillende bestanddelen. Ten eerste heb je Cationische polymeer, dit zorgt voor soepelheid, glans en anti-frizz & anti-humiditeit actie. Gecombineerd met een ionische polymeer, zorgt dit voor een langdurige houdbaarheid. Daarnaast zijn er ook nog de Elastomeren, deze zijn geïnspireerd op verzorging voor de huid, zorgt voor een zijdezacht resultaat en vergemakkelijkt de brushing. Samen geeft dit een langdurig antikroes-effect, houdbaarheid en zachtheid, zonder in te moeten boeten voor soepele beweging van het haar. 
You apply the cream to damp hair after washing, then you dry it with a hair dryer. The cream feels pretty thick and a bit sticky. After drying the hair, however, you don't feel anything of this thick, sticky cream. My hair feels a bit thicker and more voluminous than normal, so that outcome is sure. I also styled my hair with my hair straightener and this went smoother than normal, my hair was styled immediately and without too much frizz. As you can see from the before and after pictures, my hair is straight, controlled and voluminous. My hair is not extremely softer than normal, but it does look soft and healthy.

Je brengt de crème aan op vochtig haar na het wassen, daarna droog je je haren met een föhn. De crème voelt redelijk dik en een beetje plakkerig aan. Na het drogen van het haar, voel je echter niet veel meer van deze dikke, plakkerig crème. Mijn haar voelt wel een beetje dikker en volumineuzer aan dan normaal, dus dat resultaat is er zeker al. Mijn haren heb ik dan ook gestijld met mijn stijltang en dit ging toch vlotter dan normaal, mijn haar was direct stijl en recht en zonder al te veel uitstekende haartjes. Zoals je kan zien op de voor en na foto, is mijn haar recht, gecontroleerd en volumineus. Mijn haar voelt niet extreem veel zachter aan dan normaal, maar het ziet er alleszins wel zacht en gezond uit. Conclusion, this Crème de la Crème absolutely does what he promises you. My hair is easier to control and therefore also easier to style. Because of this control there is a lot less frizz present and my hair is smooth and shiny. Additionally, this thick cream even gives for more volume. Yup, I'm pretty satisfied with this product. Crème de la Crème can be purchased from € 28.60 in Belgium at specialized barber shops. Were you already familiar with this product? Or do you know a similar product?

Conclusie deze Crème de la Crème doet helemaal wat hij je belooft. Mijn haren zijn makkelijker onder controle te houden en dus eveneens makkelijker te stijlen. Door deze controle is er heel wat minder frizz aanwezig en zijn mijn haren mooi glad en glanzend. Daarnaast zorgt deze dikke crème ook nog eens voor meer volume. Yup, ik ben best wel tevreden met dit product. Crème de la Crème kan je kopen vanaf € 28,60 in België in gespecialiseerde kapperszaken. Was jij al bekend met dit product? Of ken jij een gelijksoortig product?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram