Beauty - Diadermine Hydra Repair Night Cream

8:04:00 AM


The beauty blogger among you will recognize it. You think you finally found you holy grail, but the blogger in you just can't resist to test new products. Exactly the 'problem' I had when my L'Oréal night cream was all gone, and so I went looking for a new night cream. Time to try another brand, I thought and then I came across Diadermine and its Hydra Repair Night Cream.

 

De beauty blogger onder jullie zullen het wel herkennen. Je denkt eindelijk je holy grail te hebben gevonden, maar de blogger in jou kan het gewoon niet laten om nieuwe producten te testen. Dit had ik toen mijn L'Oréal nachtcrème op was en ik op zoek ging naar een nieuw nachtcrème. Tijd voor eens een ander merk te proberen dacht ik en toen kwam ik bij Diadermine en zijn Hydra Repair Nachtcrème
The Diadermine Hydra Repair Night Cream comes in a glass jar with a capacity of 200 ml. The cream has a soft pink color and a delicious scent. I can not quite define the smell but it smells light and floral. Since the regeneration process of the skin is most active during the night, the Diadermine Night Cream is perfect for this and fits perfectly with this natural process.

 

De Diadermine Hydra Repair Nachtcrème komt in een glazen potje met een capaciteit van 200 ml. De crème heeft een zachtroze kleur en een heerlijke geur. Ik kan de geur niet helemaal definiëren maar het ruikt licht en bloemig. Aangezien het regeneratieproces van de huid tijdens de nacht het meest actief is, is de Diadermine Nachtcrème hierop aangepast en sluit het perfect aan op dit natuurlijke proces.The rich formula with, among other vitamin E and provitamins B5, supports the skin's own repair process that also supports cell renewal during the night. The formula with Dermo-Lipids-Activator feeds and moisturizes the skin intensively also during the night. Nutrition, hydration and repair of the skin, which results in a smooth and restored skin in the morning. The cream also contains UVA / UVB filters, as it is a night cream this is perhaps not the biggest plus.

 

De rijke formule met onder ander vitamine E en provitamines B5, ondersteunt het huideigen herstelproces waardoor de celvernieuwing van de huid 's nachts een handje wordt geholpen. De formule met Dermo-Lipids-Activator voedt en hydrateert de huid eveneens intensief tijdens de nacht. Voeding, hydratatie en herstelling van de huid dus, met als resultaat een gladde en herstelde huid in de ochtend. De crème bevat ook UVA/UVB filters, aangezien het een nachtcrème is misschien niet het grootste pluspunt is. Because the recovery process is optimized during the night, the skin looks well rested and recovered when you wake up. The skin should also feel very soft and supple. You apply the night cream at night after cleansing the skin. Remember also to apply it on your neck, that future wrinkly bitch. You massage the cream gently in so that it is well absorbed into the skin. 

 

Doordat het herstelproces tijdens de nacht wordt geoptimaliseerd, ziet de huid er bij het opstaan uitgerust en hersteld uit. De huid zou er eveneens zacht en soepel moeten uitzien. Je brengt de nachtcrème 's avonds aan na het reinigen van de huid. Vergeet hierbij je hals, that future wrinkly bitch, zeker ook niet in te smeren. Je masseert je crème zachtjes in zodat het goed wordt opgenomen in de huid. So time for my actual verdict. How does this night cream make my skin look and feel in the morning? In the evening I go to sleep with a soft, fragranced skin and in the morning I wake up with a beautiful nourished and supple skin. It is not completely rainbows and unicorns in the morning, but my skin looks good, has a nice gloss and it just looks healthy. So definitely happy with this nourishing night cream from Diadermine, though I still remain a bigger fan from the one from L'Oréal, sorry not sorry.

 

Tijd voor het verdict. Wat doet deze nacht crème nu eigenlijk voor mijn huid? 's Avonds ga ik slapen met een heerlijk geurende huid en 's morgens word ik wakker met een mooie gevoede en soepele huid. Het is niet helemaal rainbows and unicorns in the morning, maar mijn huid ziet er goed uit, heeft een mooi glosje en ziet er gewoon gezond uit. Dus zeker blij met deze voedende nachtcrème van Diadermine, al blijf ik die van L'Oréal nog steeds de beste vinden, sorry not sorry. Overall, I certainly am satisfied with this night cream. It has a delicious smell and easy to apply. The formula is a little fattier than I am used to and doesn't get absorbed very good by my skin like the night cream from L'Oréal. But the night cream does do what it promises and this is: nourishing my skin and recovering over night. I wake up with a hydrated, young and supple skin. This certainly makes me happy. You can buy the night cream for € 5.69, certainly a good price-quality. Are you familiar with this night cream? Which one do you use?

 

Samengevat ben ik zeker wel tevreden van deze nachtcrème. Het heeft een heerlijke geur en brengt makkelijk aan. De formule is wel een beetje vettiger dan ik normaal ben en dringt ook minder goed in in mijn huid dan de nachtcrème van L'Oréal. Maar deze Diadermine nachtcrème doet wel wat hij belooft en dat is mijn huid voeden en herstellen over nacht. Ik sta met een gehydrateerd, jong en soepele huid op. This certainly makes me happy. De nachtcrème heb je al vanaf € 5,69, zeker wel een goede prijs-kwaliteit. Ben jij bekend met deze nachtcrème? Welke gebruik jij?Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram