Outfit - January Recap

8:55:00 AM


Hiyaa girls! The year has only just begun, but the first month is already over. Say whuuut! For me, January has passed very fast, so it was a month filled with family gatherings, seasonal sales, busy days at work and of course adjusting some little bit more to living together but we have survived the first month, so we celebrate with an outfit recap!

Hiyaa girls! Het jaar is nog maar net begonnen, maar de eerste maand is alweer voorbij. Say whuuut! Voor mij is januari heel snel voorbij gegaan, het was dan ook een maand gevuld met familiefeestjes, solden, drukke dagen op het werk en natuurlijk ook nog een beetje het samen wonen gewoon worden, maar we hebben de eerste maand alweer overleefd, dat vieren we met een outfit recap!


Outfit 1 - Lace New Years Eve


Outfit 2 - Santa Paws


Outfit 3 - Classic Grey


Outfit 4
 - Tartan Fringe


Although I rather would show more than four outfits a month, the bad weather and the busy period make me disappoint you a little bit. But hopefully the outfits make up for it, quality over quantity, you know ;) What is your favorite outfit?


Hoewel ik jullie toch liever meer dan vier outfits per maand zou willen tonen, moet ik door het slechte weer en de drukke periode jullie toch elke keer een beetje teleurstellen. Maar hopelijk maken de outfits het wel goed, kwaliteit boven kwantiteit weet je wel ;) Welke outfit is jouw favoriet?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram