Hair - Matrix Total Results Moisture Me Rich

7:57:00 AM


Hiyaa girls, here I am again with a new line of hair products. A while ago I was forced to cut off a large part of my hair, it was just so dead. A bit ironic for someone who always says her hair is everything, right? Anyway, not this time, this time I'm going to take good care of my hair and keep it moisturized. I was pleased when I found this new line of Matrix in the mailbox. Matrix Total Results has something new on the market and today I tell you about a new line: Moisture Me Rich. Yes please!


Hiyaa girls, hier ben ik dan weer met weer een nieuwe lijn van haar producten. Een tijdje geleden was ik gedwongen om een groot deel van mijn haar te laten knippen, het was gewoon zo doods. Een beetje ironisch voor iemand die altijd zegt dat haar haar alles is, niet? Anyway, not this time, deze keer ga ik goed mijn haren verzorgen en gevoed houden. Ik was dan ook blij toen ik deze nieuwe lijn van Matrix in de bus ontdekte. Matrix Total Results heeft weer wat nieuws op de markt en vandaag vertel ik jullie over een nieuwe verzorgde lijn: Moisture Me Rich. Yes please!Moisture Me Rich is a line specifically for dry and damaged hair and consists out of a shampoo, conditioner and leave-in spray. First you have the cleansing shampoo for dry, dull hair. The shampoo cleanses and helps restore  the moisture balance for soft, moisturized and shiny hair. The shampoo contains glycerin which should lead to four times more moisturizing than normal shampoos. This Glycerine helps restore the moisture balance and should result in soft, nourished and radiant hair. You can buy the shampoo in Belgium for € 10,30.


Moisture Me Rich is een lijn speciaal voor droog en beschadigd haar en bestaat uit een shampoo, conditioner en leave-in spray. Eerst en vooral heb je de reinigende shampoo voor droog, dof haar. De shampoo reinigt en helpt de vochtbalans te herstellen voor zacht, gehydrateerd en glanzend haar. De shampoo bevat Glycerine dat zou moeten leiden tot 4 keer meer hydratatie dan normale shampoo's. Deze Glycerine helpt de hydratatiebalans te herstellen en zou moeten resulteren in zacht, goed gevoed en stralend haar. Je ken de shampoo in België kopen voor € 10,30.

The second product is the conditioner. The Moisture Me Rich conditioner complements the shampoo. It is an intensive nourishing, lightweight conditioner for dry, dull hair. Like the shampoo the conditioner nourishes the hair and helps maintain the moisture balance for soft, moisturized and shiny hair. As a conditioner already makes the hair really soft, this one is extra soothing. Also this product contains glycerin in order to restore the balance of hydration. This product is almost identical to the shampoo, only in a conditioner form. You can buy the conditioner in Belgium for € 11,90.


Als tweede product heb je de conditioner. De Moisture Me Rich conditioner is een aanvulling op de shampoo. Het is een intensief verzorgende, lichtgewicht conditioner voor droog, dof haar. Net zoals de shampoo verzorgt deze conditioner het haar en helpt het vochtgehalte in balans te houden voor zacht, gehydrateerd en glanzend haar. Aangezien een conditioner sowieso al verzachtend werkt voor het haar, is deze conditioner extra verzachtend. Ook dit product bevat glycerine om de hydratatiebalans te herstellen. Dit product is praktisch hetzelfde als de shampoo, maar dan in conditioner vorm. Je kan de conditioner kopen voor € 11,90 in België.

First of all I will tell you about the feel of the shampoo and conditioner. The first thing I noticed when I used these products was how soft the liquid felt. This sounds strange, but I finally understand what people mean by 'this feels like velvet. The product foams well and the foam is so fluffy, soft and light, it really is amazing... I can hardly describe it. The smell is also quite pleasant, a typical shampoo scent that is only slightly present. After using the conditioner my hair already feels so soft and then I actually still have to use the leave-in spray. The shampoo and conditioner are already winners.


Eerst en vooral zal ik jullie vertellen over de feel van deze shampoo en conditioner. Het eerste dat mij opviel toen ik deze producten gebruikte, was hoe zacht de vloeistof aanvoelde. Dit klinkt heel raar, maar ik snap eindelijk wat mensen bedoelen met 'this feels like velvet'. Het product schuimt goed en het schuim is zo fluffy, zacht en licht, het is echt zo geweldig dat ik kan het amper kan beschrijven. De geur is ook heel aangenaam, een typisch shampoo geurtje maar heel licht aanwezig. Na het gebruik van de conditioner voelen mijn haren al zo zacht aan en dan moet ik eigenlijk nog de leave-in spray gebruiken. De shampoo en conditioner zijn alvast winnaars. 

The final step in the process is the leave-in spray. This is a nourishing two-phase spray for dry, dull hair, a little extra on top of all the nourishing products. It cites two-phase since there are two different liquids in the spray by mixing you get the nurturing effect. The Moisture Cure spray revitalizes hair fiber directly for lasting hydration and care. This product makes sure you get a long-lasting moisturizing effect. The spray can also be used as a leave-in conditioner, so that's what I'm doing. Before use, you have to shake it good so that the two phases mix with each other. Then you apply it on towel dry hair and adjust your hair in the desired model. You can buy the spray for € 14,40 in Belgium.


De laatste stap in het proces is de leave-in spray. Deze is een verzorgende 2-fasen spray voor droog, dof haar, een extra'tje bovenop al de verzorging. Het noemt 2-fasen aangezien er twee verschillende vloeistoffen in de spray zitten, door deze te mengen krijg je het verzorgende effect. De Moisture Cure spray revitaliseert de haarvezel direct voor langdurige hydratatie en verzorging. Dit product zorgt dus voor een langdurig hydraterend effect. De spray kan ook als leave-in conditioner worden gebruikt, wat ik dus ook doe. Voor gebruik moet je goed schudden zodat de twee fasen met elkaar mengen. Daarna breng je het aan op handdoekdroog haar en breng je het haar in het gewenste model. Voor € 14,40 kan je deze spray kopen in België.

When my hair is dried - with the hair dryer or just to the air - it feels tremendously soft and smooth. I've already finished a few shampoos, but this one is certainly a winner. In the photos you can also clearly see the effect of the shampoo, conditioner and spray. Before I used these products, my hair was still pretty dull and dry. After use, my hair felt soft and wavy, but without being weighted down and without being too soft - so soft you can barely get a curl in it. So I'm certainly happy with this trio. The price is slightly higher than a normal shampoo, but considering the effect these products are definitely worth it! Soft, nourished hair with volume, yes! What do you think of this trio? Were you already familiar with these products?


Wanneer mijn haar gedroogd is - via de haardroger of gewoon aan de lucht - voelt het enorm zacht en glad aan. Ik heb nu al een paar shampoos afgewerkt, maar van deze sta ik toch zeker te kijken. Op de foto's zie je ook duidelijk het effect van de shampoo, conditioner en spray. Voor het gebruik is mijn haar nog redelijk dof en droog. Na gebruik is mijn haar zacht en golvend, maar zonder verzwaard te zijn en zonder té zacht te zijn - zo zacht dat je er amper nog een krul in krijgt. Ik ben dus zeker wel tevreden van dit trio. De prijs is ietsje hoger dan een normale shampoo, maar gezien het effect zijn deze producten het zeker wel waard! Zacht, gevoed haar met volume, yes! Wat vind jij van dit trio? Was jij al bekend met deze producten?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram