New In - Casio Watch

7:54:00 AM


Hiyaa girls! Today I have something new in store for you. Well yes, something new, but actually something old. I'm talking about my Casio watch. The Casio watches came first in the '80s on the market as one of the first electronic watches, then they became very quickly a trend. "Everything comes back" they say about trends and indeed it does, the Casio watch is back (trending)!


Hiyaa girls! Vandaag heb ik weer iets nieuws in store voor jullie. Wel ja, iets nieuws, maar eigenlijk ook iets ouds. Ik heb het namelijk op mijn nieuwe Casio horloge. De Casio horloges kwam voor het eerste in de jaren '80 op de markt als één van de eerste elektronische horloges, ze werden toen dan ook snel een trend. "Alles komt terug" zeggen ze wel eens over trends en inderdaad, the Casio watch is back (trending)!


Over the years, the collection of Casio watches also expanded a lot. Kish.nl is the webshop where I made my choice from a very large collection. Not just gold and silver watches, but also black and even rose gold watches you can find there. Yup, Casio is completely along with the trends. Also in terms of models Casio has a lot in store, but my choice was made quickly with this Casio World Time watch. Het klassieke Casio model, maar met dat net ietsje meer. 


Met de jaren is de collectie van de Casio horloges ook heel wat uitgebreid. Kish.nl is de webshop waar ik mijn keuze heb gemaakt uit een hele ruime collectie. Niet enkel gouden en zilveren horloges, maar ook zwarte en zelfs rose gold Casio horloges kan je daar vinden. Yup, Casio is helemaal mee met de trends. Ook qua modellen is het heel uitgebreid, maar mijn keuze was snel gemaakt met deze Casio World Time horloge. The classic Casio model, but with that little bit extra.

The model which I have chosen is an expanded version of the typical classic Casio watches that you also probably have already seen a lot lately. In addition to the time this Casio watch shows the date, day, but also world times, allowing me to see four times around world with my new Casio. T-1 dis your own time zone, so in my case I opted for the time zone of Paris and the other zones are located throughout the world. Wherever I go, I will know the time, very convenient for traveling. In addition, the Casio also has a light so even at night you can always know the hour.


Het model waarvoor ik heb gekozen is een uitgebreide versie van de typische klassieke Casio horloges die je allicht ook al veel hebt gezien de laatste tijd. Deze Casio horloge heeft naast de tijd, datum, dag ook wereldtijden, hierdoor kan ik tot vier wereldtijden zien op mijn nieuwe Casio. T-1 stel je dan in op je eigen tijdzone, in mijn geval dus gekozen voor de tijdzone van Parijs en de andere tijdzones zijn verspreid over heel de wereld. Wherever I go, I will know the time, zeer handig voor op reis dus. Daarnaast heeft de Casio ook een lichtje waardoor je ook 's nachts altijd het uur kan weten.
But it doesn't stop at merely indicating the time and date from different time zones. With a Casio watch you have a watch, an alarm clock, a stopwatch and a countdown timer, yes it just got it all. So you can definitely call this watch multifunctional. In addition, the watch is also very easy to customize it to your own wrist. You can easily move the closure on the band of the watch, you can determine how loose or tight you want it around your wrist. You just need to pull up the lid on the closure, shift it to the desired length, put the lid down and ready. Easy, right ?!


Maar het stopt niet bij enkel het aangeven van de tijd en datum van verschillende tijdzones. Met een Casio horloge heb je horloge, een alarmklok, een stopwatch en een timer, yes it just got it all. Dus iets wat je deze horloge zeker kunt noemen, is toch wel multifunctioneel. Daarbij is de horloge ook heel makkelijk aan te passen aan je eigen pols. Je kan de sluiting heel makkelijk verschuiven over de band van de horloge, op deze manier kan je zelf bepalen hoe los of gespannen je hem rond je pols wilt hebben. Je moet hiervoor de klepje aan de sluiting omhoog trekken, verschuiven naar de gewenste lengte, het klepje terug naar beneden en klaar. Easy, right?!
This Casio Time Zone watch I got delivered by Kish.nl, you can buy it there for about € 59. The delivery also goes super fast, 'cause in two days it arrived (in Belgium). Really well worth it when you see what you can do with this Casio watch. You can already buy a Casio watch at Kish.nl starting from € 17.50, certainly seems a good price! Incidentally, they don't only sell Casio watches, they have a very large range of watches and brands, for instance you can also buy the super trending Daniel Wellington watches there. What do you think of my new Casio watch? Had you heard of it?


Deze Casio Time Zone horloge heb ik bezorgd gekregen van Kish.nl, je kan hem daar kopen voor zo'n € 59. De levering gaat ook super snel, want in twee dagen was hij al aankomen (in België). Echt wel de moeite waard als je ziet, wat je allemaal kan met deze Casio horloge. Een Casio horloge heb je bij Kish.nl trouwens al van € 17,50, zeker wel een mooi prijsje lijkt mij! Overigens verkopen ze er ook niet enkel Casio horloges, maar hebben ze een énorm groot aanbod, eveneens de super trending Daniel Wellington horloges kan je daar verkrijgen. Wat vind jij van mijn nieuwe Casio horloge? Had je al eerder van gehoord?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram