Hair - Tecni.Art Hollywood Waves Sweetheart Curls

7:48:00 AMHiyaa girls! Earlier I mentioned a product of the Hollywood Waves collection of Tecni.Art. Today I tell you about a second product of this line. Namely, Sweetheart Curls. This product also aims to give your hair more movement. After testing the Spiral Queen, which I like very much, I was certainly curious what the Sweetheart Curls would give me. Today I tell you!


Hiyaa girls! Ik vertelde eerder al over een product van de Hollywood Waves collectie van Tecni.Art. Vandaag vertel ik jullie over een tweede product van deze lijn. Namelijk, Sweetheart Curls. Ook dit product heeft als doel om je haar meer beweging te geven.  Na het testen van de Spiral Queen, die mij overigens zeer goed is bevallen, was ik dus zeker wel benieuwd wat de Sweetheart Curls mij zou geven. Vandaag vertel ik het aan jullie.
So today I will discuss the second product: Sweetheart Curls. Sweetheart curls is light weight bi-phase serum spray. Because of its lightweight formula, this spray should give flirty, weightless curls or flow. This spray has the same principle as the Spiral Queen mousse; movement that is already present in the hair, gets emphasized. In my hair there is still no movement, but as Spiral Queen worked reasonably well on my hair - after curling admittedly - I want to give this spray also a chance.


Vandaag bespreek ik dus het tweede product: Sweetheart Curls. Sweetheart curls is licht gewicht bi-phase serum spray. Deze spray zou door zijn lichtgewicht formule moeten zorgen voor flirterige, gewichtloze krullen of slag. Deze spray is van hetzelfde principe als de Spiral Queen mousse; beweging die al aanwezig is in het haar, wordt dus extra benadrukt. In mijn haar zit er nog steeds geen beweging, maar aangezien Spiral Queen wel redelijk wat effect had op mijn haren - na het te krullen weliswaar - wil ik deze spray ook zeker een kans geven. 
Spiral Queen has a capacity of 150 ml, a standard volume for a spray. You apply the spray to damp, towel-dry hair after showering. Then you can let your hair air dry or use a hair dryer. On the spray there is also written a tip: Twist your hair in little knots to ensure hearless curling, as I have done this before, I went for this technique. After taking a shower, I dried my hair a bit and then wrapped my hair around a head band. This technique has always given me curl warranty.


Spiral Queen heeft een inhoud van 150 ml, een standaard volume voor een spray dus. Je brengt de spray aan op vochtig, handdoekdroog haar na het douchen. Je kan je haar daarna laten drogen aan de lucht of gebruik maken van een haardroger. Op de spray zelf staat er als tip dat je je haar in knotjes kan draaien om zo voor hittevrije krullen te zorgen, aangezien ik dit al eerder heb gedaan, ben ik voor deze techniek gegaan. Na het douchen, heb ik mijn haar losjes gedroogd en dan rond een handband gedraaid. Deze techniek heeft mij altijd al garantie op krullen gegeven. 
First, it must be said that spray has a pleasant smell, about the same scent as the mousse so that's quite alright. The next morning I did my hair loose and yes, I actually had curls. Unfortunately, it really was not as curly as I expected and was not the same effect as I had previously obtained using this technique. So I was a bit disappointed. My hair felt surely very soft, but unfortunately becaus of this softness, the curls quickly disappeared, and turned it into wavy hair. Also quite nice, but not what I expected.


Allereerst moet er wel gezegd worden dat spray een aangename geur heeft, ongeveer dezelfde als de mousse en dat is dik oké. De volgende morgen deed ik mijn haar los en je haar, ik had zowaar krullen. Helaas was het helemaal niet zo krullend als ik had verwacht en had het ook niet hetzelfde effect zoals ik eerder had verkregen via deze techniek. Ik was dus wel een beetje teleurgesteld. Mijn haar voelde wel énorm zacht aan, maar helaas door die zijdezachtheid verdwenen de krullen al snel, en veranderde het in golvend haar. Ook best mooi, maar niet hetgeen dat ik had verwacht. 
Generally, this spray so quite ok, but if I compare it with the Spiral Queen, I am a little disappointed. The spray makes the hair very soft and makes it its not heavy, but unfortunately it does not have the same curly force as the Spiral Queen. Also it doesn't preserve the curls nearly as long. I believe that this spray is especially good for someone who has slightly curly hair. You buy this spray for € 18,20. Quality/value considering I think this is okay. Do you use a spray for your hair? Were you already familiar with this Sweetheart Curls spray?


Algemeen is deze spray dus best wel ok, maar als ik hem vergelijk met de Spiral Queen, ben ik wel een beetje teleurgesteld. De spray maakt het haar heel zacht en maakt het haar niet zwaar, maar helaas heeft het niet dezelfde krullende kracht als de Spiral Queen. Ook blijven de krullen lang niet zo lang. Ik denk dat deze spray vooral goed is voor iemand die al licht krullend haar heeft. Deze spray koop je voor € 18,20. Prijs-kwaliteit gezien vind ik dit zeker wel oke. Gebruik jij een spray voor je haar? Was je al bekend met deze Sweetheart Curls Spray?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram