Beauty - Vichy Normaderm BB Clear

7:52:00 AM


Hiyaa girls! With the holidays coming up, probably a lot of you already thought about that make up look. At Christmas and New Year, we should not hesitate to pull out all we got in store. A successful makeup look starts with the basics, namely the skin tone. For this you have several products, although the first thought is foundation, you can also opt for a BB cream. Today I tell you everything about the Normaderm Clear BB cream by Vichy.


Hiyaa girls! Met de feestdagen in het vooruitzicht, hebben waarschijnlijk heel wat onder jullie al eens nagedacht over die make up look. Met Kerst en Nieuwjaar mogen we gerust alles uit de kast halen. Een geslaagde make up look begint natuurlijk wel met de basis, namelijk de teint. Hiervoor heb je verschillende producten, hoewel foundation zowat het eerst is waaraan je zou denken, kan je ook best opteren voor een BB crème. Vandaag vertel ik jullie dan ook meer over de Normaderm BB Clear crème van Vichy.

This Normaderm BB Clear is a BB cream designed for women with blemished or oily skin, a cream that evens out the complexion. This BB Clear combats both the imperfections of the skin as fades the irregularities of your skin with the shade, in summary, this is a unifying corrective cream. The Normaderm BB Clear is packed in a tube with a volume of approximately 40 ml. This BB cream is available in two shades, namely light and medium. I myself have received the medium shade.


Deze Normaderm BB Clear is een BB crème speciaal ontwikkeld voor vrouwen met een onzuivere of vette huid die de teint egaliseert. Deze BB Clear bestrijdt zowel de imperfecties van de huid als vervaagt onregelmatigheden in het gezicht met de tint, samengevat is dit een corrigerende en egaliserende crème. Normaderm BB Clear zit verpakt in een tube met een inhoud van zo'n 40 ml. Deze BB crème is verkrijgbaar in twee tinten, namelijk light en medium. Ikzelf kreeg de tint medium doorgestuurd. 
The BB Clear distinguished itself by the high concentration of salicylic acid, of which about 2% is present. This sounds little, but this is the highest concentration present in the entire Vichy line. This Salicylic acid is responsible for the apparent reduction in impurities. In addition, this BB cream also contains mineral pigments, these minerals melt into the skin, smoothing the complexion for a natural finish. Finally, you also have the Silica and Kaolin which absorbs the excess sebum production - causing oily skin - keeping a shiny skin under control all day. Also the BB clear has a non-greasy texture, which is quite logical regarding the ingredients.


De BB Clear onderscheidt zich voornamelijk door de hoge concentratie Salicylzuur, hiervan is zo'n 2% aanwezig. Dit klinkt weinig, maar dit is wel de hoogste concentratie van de gehele Vichy lijn. Dit Salicyzuur is verantwoordelijk voor de zichtbare vermindering van onzuiverheden. Daarnaast bevat deze BB crème ook mineraal pigmenten die doordat ze versmelten in de huid, de teint egaliseren voor een natuurlijke finish. Als laatste heb je ook nog de Silica en Kaoline die de overtollige sebumproductie - hetgeen een vette huid veroorzaakt - absorberen waardoor de glans van de huid een hele dag onder controle wordt gehouden. Daarbij heeft de BB clear een niet-vette textuur, wat mits de bestanddelen ook wel logisch is.
Besides these ingredients which spontaneously make me happy, this BB cream is hypoallergenic, non-comedogenic, and contains no parabens. All those 'happy' ingredients should produce a happy result. So what exactly can you expect? When applying the BB cream, it smooths the skin immediately and covers the impurities predominantly thanks to the pigment. In addition, it refines the skin's texture and reveals a radiant complexion. The Silica and Kaolin mattifies the skin all day and checks the shine on the skin. A clinical study has also shown that it reduces the impurities by 23% after one month's use. I can't tell you anything about this result, but on the other results I can.


Naast deze bestanddelen waarvan ik spontaan al happy word, is deze BB crème hypoallergeen, niet comedogeen, bevat het geen parabenen. Al die 'happy' bestanddelen, moeten natuurlijk ook een happy resultaat opleveren. Dus wat kan je juist verwachten? Bij het aanbrengen van de BB crème egaliseert het de huid onmiddellijk en bedekt het onzuiverheden voornamelijke door zijn tint. Daarnaast verfijnt het de huidstructuur en onthult het een stralende teint. Door de Silica en Kaoline matteert het de huid een hele dag en controleert het de glans op het gelaat. Uit klinisch studie is ook gebleken dat het de onzuiverheden met 23% vermindert na één maand gebruik. Over dit resultaat kan ik jullie nog niets vertellen, maar over de andere beloofde resultaten wel.  
First of all, I have tested the BB cream on my hand, both to get to know the texture and shade. The tube is very convenient to use and also very hygienic. The cream itself is not too fixed, making it easy to get out of the tube. The cream is fluent and a bit liquid so it's easily to rub over the skin and thus easy to evenly distribute on the face, but not to the extent that it becomes too liquid. As you can see, the medium shade just a bit too dark for my skin. My face a bit more tanned than my hand, but the tint is not likely to fit perfectly with my own skin during the winter. Furthermore, I can also tell you that the Normaderm CC Clear has a pleasant and fresh scent and it also feels very soft and velvety, I like it.


Allereerst, heb ik de BB crème even getest op mijn hand, dit zowel om de textuur als de tint te leren kennen. De tube is zeer handig in gebruik en ook heel hygiënisch. De crème zelf is niet te vast, waardoor het ook makkelijk uit de tube te krijgen is. Het is in die mate vloeibaar dat het goed uit te wrijven valt over de huid en dus goed gelijkmatig te verdelen is, maar niet in die mate dat het té vloeibaar wordt. Zoals je kan zien, is de medium tint net ietsje te donker voor mijn huid. Nu is mijn gezicht wel een beetje meer getint dan mijn hand, maar toch zal de tint waarschijnlijk niet perfect aansluiten op mijn eigen huid tijdens de winter. Verder kan ik jullie ook vertellen dat de Normaderm CC Clear een aangename en frisse geur heeft en énorm zacht en fluweelachtig aanvoelt, I like it. 
The second step is to apply it to the face. I have a before and after photo for you guys ready. In the first picture you see my face in the morning without makeup. The BB Clear can be applied either in place of a moisturizer or after a moirsturizer. I first applied a moisturizer and then the BB Normaderm Clear. As you can see, this cream cover my skin enough, my freckles are less visible and my face is smoother. Unfortunately, this shade is just a bit too dark for the moment. The medium has a dark tint, a orange undertone which connects better with a dark skin. In the close up picture it is less noticeable and my boyfriend didn't see that I had put something on my face, so I think it is particularly noticeable for beauty addicts.


De tweede stap is het aanbrengen op het gezicht. Ik heb voor jullie een voor en na foto klaar. Op de eerste foto zien jullie mijn gezicht in de morgen, zonder make up. De BB Clear kan zowel in plaats van de dagverzorging als na deze verzorging worden aangebracht. Ik heb eerst nog een dagcrème aangebracht en dan de Normaderm BB Clear. Zoals je kan zien, dekt deze crème mijn huid voldoende, mijn sproetjes zijn iets minder zichtbaar en mijn gezicht is egaler. Spijtig genoeg is deze tint wel nét iets te donker voor het moment. De medium tint heeft een donkere, oranje ondertoon waardoor die beter bij een getinte huid aansluit. Op de close up foto valt het weliswaar minder op en mijn vriend had ook niet echt door dat ik iets op mijn gezicht had aangebracht, dus ik denk dat het vooral opvalt voor beauty addicts. 
Conclusion, this BB cream suits me very well. Besides that the color is just a bit too dark for my skin during the winter months, it is a pleasant care product that evens my skin tone, hydrates my skin, reduces impurities in the long term and gets the shiny skin under control. Yes, I'm in love! I'm going to use this BB cream a lot anyway with the summer months as a light cover, ideal for those hot days. This Normaderm BB Clear also has a very pleasing price, i.e. € 19.95, which is really a good price for such a caring and well-functioning product. Are you already familiar with this BB cream Normaderm of Vichy? Do you sometimes use a BB cream, what is your experience with this?


Conclusie, deze BB crème bevalt mij heel goed. Naast dat de tint net een beetje te donker is voor mijn huid in de wintermaanden, is het een aangenaam verzorgend product dat mijn huidtint egaliseert, mijn huid hydrateert, onzuiverheden vermindert op lange termijn en het glimmen onder controle houdt. Yes, I'm in love! Deze BB crème ga ik sowieso veel gebruiken met de zomermaand als een lichte dekking, ideaal voor die warme dagen. Deze Normaderm BB Clear heeft ook een zeer aangename prijs, namelijk € 19,95, wat echt wel een mooi prijsje is voor dergelijk verzorgend en goed werkend product. Ben jij al bekend met deze Normaderm BB crème van Vichy? Gebruik jij soms een BB crème, wat is jouw ervaring hiermee?Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram