Hair - L'Oréal Hair Touch Up

7:28:00 AM


Hiyaa darlings! Today I talk once again about a hair product, you all know how I love to talk about that subject. This time it's not about the eternal quest for volume, but about a colouring for hair. The Touch Up products from L'Oréal Professionnel. Touch Up is a new product to temporarily color the hair for instance to mask gray hair.

 

Hiyaa darlings! Vandaag praat ik weer eens over een haarproduct, you all know how I love to talk about that subject. Deze keer gaat het niet over de eeuwige zoektocht naar volume, maar wel over een kleuring voor haar. De Touch Up producten van L'Oréal Professionnel. Touch Up is een nieuw product om de haren tijdelijk te kleuren om bijvoorbeeld grijze haren te maskeren. 

I received two cans Touch Up Spray: Light Brown and Dark Blonde. I myself have blonde hair, going more towards the dark blonde in the winter due to lack of sunlight. Now I obviously have no problems with gray hair, but it seems to be a useful product to temporarily get a different color or shade. Touch Up is available in 4 colors and these two colors are the lightest - you've also got Brown and Black. The spray has a volume of 75 ml, so travel size.

 

Ik kreeg twee busjes Touch Up Spray toegestuurd: Light Brown en Dark Blonde. Zelf heb ik blonde haren, die in de winter meer naar het donker blond gaan door gebrek aan zon. Nu heb ik obviously nog geen last van grijze haren, maar het lijkt met wel een handig product om je tijdelijk een ander kleurtje of schakering te geven. Touch Up bestaat in 4 kleuren, waarvan deze twee kleuren de lichtste zijn - je hebt ook nog Brown en Black. De Spray heeft zo'n inhoud van 75 ml, travel size dus.
So the main use for this Touch Up is blending away grey hair with a natural and imperceptible finish. The spray has no wet effect and also should have no transfer. The best part? It washes out in one shampoo wash , so it's very temporarily. Before usage you should shake the spray well to mix it all. You have to apply it on dry, styled hair. Just spray it on the spot you want to use it and blend through with your fingers for a natural looking result. That's it, let the testing begin! 

 

Dus het voornaamste gebruik van deze Touch Up is het wegwerken van grijs haar met een natuurlijke en onmerkbare finish. De spray heeft geen nat effect en zou ook geen overdracht moeten te geven. Het beste gedeelte? Je wast het weg met één shampoo beurt, dus het is zeer tijdelijk. Vóór gebruik moet u de spray goed schudden om het allemaal te mengen. Je moet aanbrengen op droog, gestyled haar. Spuit het gewoon op de plek waar je het wilt gebruiken en meng het in het haar met de vingers voor een natuurlijk ogende resultaat. Dat is het, laat het testen beginnen!

Firstly I test the darkest color, namely Light Brown. I have applied it to the roots at the separation of my hair. Also the place where most people with gray hair will use it. The spraying is very easy, but it's pretty difficult to just spray the place you want to spray. As you can see I have sprayed my forehead also, oops. Fortunately, you can wipe it with a damp cloth. When you just applied it, it feels a bit wet, but it dries very quickly. The smell is neutral, so after the application you no longer notice that you've done something to your hair.

 

Ik test eerst de meest donkere kleur, namelijk Light Brown. Ik heb het aangebracht aan de wortels op de scheiding van mijn haar. Eveneens de plaats waar de meeste mensen met grijs haar het zullen aanbrengen. Het sprayen gaat heel makkelijk, maar het is wel redelijk moeilijk om enkel de plaats te sprayen die je wilt sprayen. Zoals je kan zien heb ik mijn voorhoofd ook een kleurtje gegeven, oeps. Gelukkig kan je het met een vochtig doekje afvegen. Wanneer je het juist hebt aangebracht, voelt het wel een beetje nat aan, maar het droogt heel snel. De geur is gelukkig neutraal, waardoor je na het aanbrengen niet meer merkt dat je iets op je haar hebt aangebracht. After Light Brown,  I also applied Dark Blonde to my hair. Dark Blonde is also the perfect color for my hair. This I applied under the previous color. My goal was to create an ombre effect, in which I quite succeeded. The use is the same here. When the Touch Up dries, it feels a bit like dry shampoo. Your hair is slightly stiffer and drier, probably because the wet spray dries quickly. The major drawback of this Touch Up? Your hair continues to issue color throughout the day. When you rub into your hair, your fingers get brown. Not suitable for sleeping or your pillow will be brown. After one shower however, you hair is as clean as can be.

 

Na Light Brown, heb ik ook Dark Blonde aangebracht op de haren. Dark Blonde is de kleur die ook perfect aansluit bij mijn haar. Dit heb ik aangebracht onder de eerder kleur. Mijn doel was het creëren van een ombre effect, wat mij toch wel een beetje is gelukt. Het gebruik gaat hier hetzelfde. Wanneer de Touch Up is opgedroogd, voelt het een beetje aan als droogshampoo. Je haren worden er iets stugger en droger door, waarschijnlijk doordat de natte spray snel opdroogt. Het grote nadeel aan deze Touch Up? Je haren blijven kleur afgeven gedurende de hele dag. Wanneer je in je haar wrijft, komen je vingers bruin terug. Dus niet geschikt om te slapen of je hoofdkussen ziet bruin. Na een wasbeurt, is je haar wel weer zo schoon als kan zijn.Generally, I find this Touch Up Spray quite handy. If you want to give your hair a quick coloring - especially if you suffer from gray hair - this really is the ideal product. It does not smell, it gives a nice color and you wash it off quickly. The disadvantage? With the spray you also have the chance that you color your skin - but you can wash it away very easily - and in addition, the color continues to issue once applied to the hair. So it's a bit messy. This Touch Up normally costs € 35, which I find pretty much for the small content. Currently, you can buy it for half the price. Did you know this product already?

 

Algemeen vind ik deze Touch Up spray best wel een handig. Als je je haar snel een kleurtje wilt geven - zeker wanneer je last hebt van grijze haren - is dit echt het ideale product. Het ruikt niet, het geeft een mooi kleurtje af en je wast het snel uit. Het nadeel? Met de spray heb je ook de kans dat je een deel van je huid mee kleurt - al kan je het snel weer afwassen - en daarnaast blijft het kleur afgeven eens op het haar aangebracht. Een beetje messy dus. Deze Touch Up kost normaal € 35, wat ik redelijk veel vind voor de kleine inhoud. Momenteel kan je hem wel kopen voor de helft van de prijs. Kende jij dit product al?Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram