Make Up - Kiko Face Make Up Fixer

7:32:00 AM


Meanwhile a long time ago, I did an online shopping trip at Kiko. When I was in Paris a few months ago I didn't manage to go to a Kiko store, so I did it online. One of the products I've ordered then, is this Face Make Up Fixer. And finally I will be reviewing it for you.

 

Ondertussen een hele tijd geleden, heb ik een online shopje geplaceerd bij Kiko. Ik was namelijk niet in een Kiko winkel geraakt toen ik in Parijs was, dus heb ik het maar online geregeld. Eén van de producten die ik toen besteld heb, is deze Face Make Up Fixer. En eindelijk zal ik hem reviewen voor jullie. 
The Face Make Up Fixer is a spray that fixes your makeup after applying it, the last step in your makeup process actually. Keep it all where it should be. The Make Up Fixer is a perfume-free fixative, so certainly usable for people with sensitive skin like mine. The formula contains cosmetic alcohol that evaporates immediately. This ensures that the make-up is fixed extremely, without fading away. Thanks to its special formula with chamomile extract the Fixer feels mild and soft on the face and also ensures that it doesn't stick and that you don't feel it sitting on the skin.

 

De Face Make Up Fixer is een spray die je make up fixeert na het aanbrengen daarvan, de laatste stap in je make up proces eigenlijk. Keep it all where it should be. De Make Up Fixer is een fixeerspray zonder parfum, dus ook zeker bruikbaar voor de mensen met een gevoelige huid zoals mij. De formule bevat cosmetische alcohol die onmiddellijk vervliegt. Deze zorgt ervoor dat de make-up extreem wordt gefixeerd, zonder te veranderen. Dankzij de speciale formule met Kamille extract voelt de Fixer mild aan op het gezicht en zorgt het er eveneens voor dat het niet plakt en dat je het niet voelt zitten op de huid. The Make Up Fixer is packed in a bus with spray head. It has a size of 75 ml, perfect to carry in your bag for travelling. Though it stands faithfully next to my makeup display. The fixer spray smells a little alcoholisch because of the formula, but fortunately it doesn't linger too long. The spray doesn't feel moist. An added bonus is that the spray is hypoallergenic, and is composed in order to reduce the risk of allergies to a minimum.

 

De Make Up Fixer zit verpakt in een bus met spray dop. Het heeft een formaat van 75 ml, perfect om mee te nemen in je tas voor onderweg dus. Al staat hij bij mij trouw naast mijn uitgestalde make up. De fixeerspray ruikt de formule een beetje alcoholisch, maar blijft gelukkig niet lang hangen. De spray voelt eveneens niet vochtig aan. Een extra bonus is dat deze spray hypoallergeen is en samengesteld is om het risico van allergieën tot een minimum te beperken. And now the paragraph where everyonewas waiting for: my professional judgement by using it. To test the spray I have applied it at the beginning of a normal working day. So get up at 7am, makeup applied at 7.15 and spraying it all, working hard all day and home at 17.45. As you can see, my makeup in the morning is nice and neat. Tadaaah and in the evening all my make up is where it should be, the thing that has changed,  is the coverage of my foundation and blush. As you can see in the second picture, my foundation and blush isn't as it was in the morning, it has quite depleted. I use no primer, so everything really depends on the fixer. So overall, certainly a good result, I think personally. But I let you be the judge, 'cause I haven't had a lot of make up fixer experience!
 

En dan nu de alinea waar iedereen heeft op gewacht heeft: mijn vakkundig oordeel door het te gebruiken. Om de spray te testen heb ik het aangebracht op een normale werkdag. Dus opstaan om 7u, make up om 7.15u en spray aangebracht, een hele dag hard gewerkt en om 17.45u weer thuis. Zoals je kan zien, zit mijn make up 's morgens goed en netjes. En tadaaah tegen de avond zit alles er nog mooi op zijn plaats, hetgeen dat wel verandert is, is de dekking van mijn foundation en blush. Zoals je kan zien op de tweede foto is mijn foundation en blush niet meer zoals in begin en redelijk uitgedund. Ik gebruik dan ook geen primer, dus alles hangt een beetje af van de fixer. Algemeen dus zeker wel een mooi resultaat vind ik persoonlijk. Maar ik laat jullie ook oordelen, want zoveel make up fixer ervaring heb ik niet!
Overall I am very satisfied with this makeup fixer. It is easy to use, the spray feels very light and I don't notice that there is something on my face that "fixes", so no sticky film. In my eyes, the Make Up Fixer is doing also in acertain degree what it should do: my makeup is still neatly in place at the end of the day. The only thing I would have liked, is that my foundation and blush would have faded less, but maybe I should start with a primer for this? What do you think of this makeup fixer? Do you like it or do you own already a holy grail? You'll buy this Make Up Fixer for € 7.90.

 

Algemeen ben ik best tevreden met deze make up fixer. Het is makkelijk in gebruik, de spray voelt heel licht aan en ik merk eigenlijk niet dat er iets op mijn gezicht zit dat 'fixt', geen plakkerig laagje dus. De Make Up Fixer doet in mijn ogen ook wel een zekere mate wat hij moet doen: mijn make up zit nog netjes op zijn plaats op het einde van de dag. Het enige dat ik graag ook had gezien, is dat mijn foundation en blush minder zou vervaagd zijn, maar misschien moet ik hiervoor eens beginnen met een primer? Wat vind jij van deze make up fixer? Overtuigd of heb je zelf al een holy grail? Je shopt deze Make Up Fixer voor € 7,90. 


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram