Beauty - Rituals Sensational Soft Cleanser

7:33:00 AM


In the meanwhile, you all know me. I'm still talking about the latest new product by which I'm over the moon and I'm already trotting along with a new product. Blame it on the inner blogger! Since I have my Clarisonic, I am also a bit looking for the perfect product to use with it. Today I review the Sensational Soft Cleanser from Rituals.

 

Jullie kennen mij ondertussen al. Ik ben nog niet uitgesproken of het laatste nieuwe product waarvan ik over the moon ben of ik kom alweer met een nieuw product aandraven. Blame it on the inner blogger! Sinds ik mijn Clarisonic heb, ben ik ook een beetje op zoek naar het perfecte product voor hierbij te gebruiken. Vandaag review ik de Sensational Soft Cleanser van Rituals. Sensational soft cleanser is a cleanser with soothing botanical extracts. The botanical extracts are coming from aloe vera, sunflower oil, coconut Poria Fu-ling and Boswelia serrata. The latter two help to calm the sensitive skin and help to fight external stress factors. So happy skin! For those who want to know the remaining ingredients, click here!

 

De Sensational soft cleanser is een reinigingsgel met kalmerende botanische extracten. De botanische extracten zijn afkomstig van aloë vera, zonnebloemolie, poria kokos, Fu-ling en Boswelia serrata extracten. Die laatste twee zorgen trouwens voor een kalmerend effect voor de gevoelige huid en helpen de externe stress factoren te counteren. Happy skin dus! Voor diegenen die de overige ingrediënten willen weten, hier klikken! The Sensational soft cleanser is a gel that melts into an oil. The gel itself first smells really nice and is also soft, but really soft. The gel melts on the dry skin by massaging gently into the skin. By massaging the gel melts into a soft oil, and then it turns into a cleansing lotion. It's magical. The cleanser is ideal for sensitive or dry skin. It cleanses the skin thoroughly, leaving it soft and sweet smelling.

 

De Sensational soft cleanser is een gel die versmelt tot een olie. De gel zelf ruikt allereerst echt lekker en is daarnaast nog eens zacht, maar echt zacht. De gel smelt op de droge huid door het rustig in de huid in te masseren. Door het masseren smelt de gel tot een zachte olie en daarna verandert het in een reinigende lotion. It's magical. De cleanser is ideaal voor de gevoelige of droge huid. Het reinigt de huid grondig en laat het zacht en lekker ruikend achter. 

The Sensational soft cleanser comes in a tube with a capacity of 125 ml. You simply press on the tube and with a little drop you have enough for your whole face. When you apply the gel to the skin is it difficult to massage it in because the gel is quite thick. But after a few seconds rubbing the gel thins and becomes an oil. By massaging it into the skin, the gel dissolves the dirt and makeup that is  left on the face. After application, you rinse it off with lukewarm water.

 

De Sensational soft cleanser komt in een tube met een inhoud van 125 ml. Je moet gewoon even kort drukken en met een dropje gel heb je genoeg voor heel je gezicht. Wanneer je de gel net aanbrengt op de huid is het even moeilijk uitsmeren omdat de gel redelijk dik is. Maar na een paar seconden wrijven wordt de gel dunner en wordt het een olie. Door het goed in the masseren lost al het vuil en make-up die is achter gebleven op. Na aanbrengen, spoel je het af met lauw water.

Normally I would also take pictures of my face after using the product, but since it does not really show anything spectacular, it doesn't really add value. This cleanser makes my skin very soft after usage, I really have a peachy skin after this. It feels clean and tidy with no speck of nastiness to be found. Because the cleanser turns into oil, my skin is also tremendously well nourished after the treatment and feels smooth. So a clean and smooth skin .. what do you need more?

 

Normaal gezien zou ik er ook foto bijzetten van mijn gezicht na het gebruik, maar aangezien dit niet echt iets spectaculairs toont, geeft het ook geen meerwaarde. Deze cleanser maakt mijn huid instant enorm zacht, na gebruik heb ik echt een perzik velletje. Het voelt clean en proper aan, geen vuiltje meer te bespeuren. Doordat de cleanser veranderde in olie, is mijn huid ook enorm goed gevoed na deze behandeling en voelt het soepel aan. Dus een propere en soepele huid.. wat moet je meer hebben?
General, I'm really pleased with this Sensational Soft Cleanser. It's easy to use, it is perfect for my sensitive skin and respects my delicate skin. It has a delicious smell and it just does what it should do: cleanse the skin and leave a soft, nourished skin behind. For this cleanser you pay approximately €13,50. Maybe slightly more expensive than a standard cleanser, but it's very economical. I have it for about four months now and it is far from done. Did you know this Ritual Sensational Soft Cleanser already? Which cleanser do you use?

 

Algemeen, ben ik dus echt wel enorm tevreden van deze Sensational Soft Cleanser. Het is makkelijk in gebruik, het is ideaal voor mijn gevoelige huid en respecteert mijn tere velletje. Het heeft een heerlijke geur en het doet ook gewoon wat het moet doen: de huid reinigen en een zachte, gevoede huid achterlaten. Voor deze cleanser betaal je zo'n €13,50. Misschien iets duurder dan een standaard cleanser, maar je doet er ook wel ontzettend lang mee. Ik heb hem nu al zo'n 4 maand en hij is nog lang niet op. Kende jij dezen Ritual Sensational Soft Cleanser al? Welke cleanser gebruik jij?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram