Make Up - BE Creative Eye Pencil

7:46:00 AM


I told you earlier about the Splendid eyeshadow palette that I have received from my beloved boyfriend. Now that's not the only thing got from my dear cutie, but this eye pencil from BE Creative was also part of the present. Personally, I'm more of a eyeliner person, but I'll give it a fair chance to proof itself.


Ik vertelde jullie al eerder over het Splendid oogschaduw palette dat ik heb gekregen van mijn geliefde boyfriend. Nu heb ik niet enkel dat gekregen van mijn lieve cutie, maar ook dit oogpotlood van BE Creative zat erbij. Persoonlijk ben ik meer een eyeliner persoon, but I'll give it a fair chance to proof itself. 

The reason I prefer using an eyeliner is because it works much smoother and easier to create a cat eye or curl and it just stays longer and more intense on the eyes. Anyway, this black eye pencil would be ideal to give your eyes a beautiful shape and define. It also should glide easily across the eyes and give a precise contour so that they emphasize the natural beauty. We'll see about that!


De reden waarom ik liever met een eyeliner werkt is omdat het veel soepeler werkt om een cat eye of krul te maken en het blijft ook gewoon langer goed op de ogen. Anyway, dit zwarte eye pencil zou echter ideaal moeten zijn om je ogen een mooie vorm te geven en te definiëren. Het zou eveneens gemakkelijk over de ogen moeten glijden en een nauwkeurig contour geven waardoor ze de natuurlijke schoonheid benadrukken. We'll see about that! 
The eye pencil is composed out of two parts. On the one hand you have the eyeliner itself. This is a pretty intense black color with satin finish. Due to this finish, the eye pencil is very smooth and glides easily over the skin. On the other hand you have a smudge brush that can be used to wipe away mistakes or to fade the eyeliner a bit to make it less hard.


Het oogpotlood bestaat uit twee delen. Aan de ene kant heb je het oogpotlood zelf. Dit is een mooie intense zwarte kleur met satijnen afwerking. Door deze afwerking is het oogpotlood heel smeuïg en glijdt het makkelijker over de huid. Aan de andere kant vind je een smudge kwast die gebruikt kan worden om foutjes weg te vegen of om het oogpotlood een beetje te faden zodat het minder hard wordt.  
Above you see the different swatches on my hand. In the first picture I drew a fine line with the point, this is actually the finest line that you can obtain with the eyeliner. The disadvantage with an eye pencil is that you after using it once the point gets much less sharp, especially with a creamy eyeliner. In the second picture I made the line thicker and more intense and the last picture shows the result when you fade the line with the smudge brush. The combination makes it possible to make a -a nice smokey eye look.


Hierboven zie je de verschillende swatches op mijn hand. Op de eerste foto heb ik met de punt een fijn lijntje getrokken, dit is eigenlijk het fijnste lijntje dat je kan bekomen met het oogpotlood. Het nadeel bij een oogpotlood is wel dat je punt na één keer gebruiken al veel minder scherp is, zeker bij een smeuïg oogpotlood. Op de tweede foto heb ik de lijn dikker en intenser gemaakt en de laatste foto toont het resultaat wanneer je deze lijn fade met de smudge kwast. De combinatie maakt dat het wel een handig oogpotlood is voor een smokey eye look te maken. For this test, I didn't go directly for a smokey eye look. Let's first test whether I can create something fancy with an eye pencil. As you can see from the photos above, I managed to still create a cat eye with eye pencil, though the process was not easy. The eyeliner is not as flexible as an eyeliner, obviously, but fortunately it is smooth. This allows the pencil to slide smoothly on my eyelid and I can still more or less draw a successful line. The smudge brush isn't only useful for blending, but also ideal  for 'erasing' the errors. While drawing a line with the eyeliner went fairly smoothly, it is not nearly as easy as a fluid eye liner.

Voor deze test ben ik nog niet direct voor een smokey eye look gegaan. Laten we maar eerst testen of ik wel iets deftigs kan creëren met een oogpotlood. Zoals je kan zien op de foto's hierboven, is het mij dus wel degelijk gelukt om toch een cat eye te creëren met een oogpotlood, al verliep het proces niet zo makkelijk. Het oogpotlood is lang niet zo soepel als een eyeliner, obviously, maar gelukkig is het wel smeuïg. Hierdoor glijdt het wel vlot over mijn ooglid en kan ik toch nog min of meer een geslaagd lijntje trekken. De smudge kwast is trouwens niet alleen handig om te blenden, maar ook ideaal om foutjes weg te 'gommen'. Hoewel het oogpotlood nog redelijk vlot ging, is het lang niet zo makkelijk werken als een vloeiende eye liner. In summary this is a very soft and creamy eyeliner that feels very pleasant on the eye lids. Because of it's satine substance it glides easily over the skin, allowing you to create a relatively smooth line. While it went relatively smooth, I still remain a fan of eyeliner. It's just so much easier, smoother and the color is usually deeper and blacker. For people who have more love for an eye pencil, I surely recommend this one. A soft, beautiful black color and a convenient smudge brush. To me that's all you seem to need. You can buy it at Ici Paris XL for about € 7.95. What do you think of this eye pencil? Are you an eye liner or eye pencil fan?


Samengevat is dit een zeer zacht en smeuïg oogpotlood dat heel aangenaam voelt op de oogleden. Het glijdt door zijn satijnen substantie makkelijk over de huid, waardoor je nog relatief vlot een lijntje kan creëren. Hoewel het heel goed meeviel, blijf ik toch meer een fan van eyeliner. Het is gewoon zoveel makkelijker, soepeler en de kleur is ook meestal dieper en zwarter. Voor mensen die eerder naar een oogpotlood grijpen, raad ik deze wel zeker aan. Zacht, mooie zwarte kleur en een handige smudge kwast. Meer heb je niet nodig lijkt mij. Je kan hem onder andere kopen bij Ici Paris Xl voor zo'n €7,95. Wat vind jij van dit oogpotlood? Ben jij een eye liner of eye pencil fan?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram