Beauty - Tea Tree Skin Clearing Lotion

7:32:00 AM

Polished Cats Fashion Blog review Tea Tree skin clearing lotion The body shop

Hiyaa sunshines! A while ago I told you that I have discovered the tea tree line from The Body Shop when I had some issues with my skin. The first product I've used from this line, was the Tea Tree Skin Clearing Toner, I was so excited that a few weeks later I bought the whole set. Today I'll tell you even more about the Tea Tree Skin Clearing Lotion. 

 

Hiyaa sunshines! Een tijd geleden vertelde ik al dat ik de tea tree lijn van The Body Shop heb ontdekt toen ik ineens meer last kreeg van onzuiverheden in mijn gezicht. Het eerste product dat ik ervan heb gebruikt is de Tea Tree Skin Clearing Toner, daar was ik zo enthousiast over dat ik mij een paar weken later het hele setje heb gekocht. Vandaag vertel ik jullie dan ook meer over de Tea Tree Skin Clearing Lotion. The Tea Tree Skin Clearing Lotion is a skin cream that is quite runny. After contact with the skin, the cream gets a bit watery, whereby it is absorbed easily through the skin. For my skin this is only an advantage since I have small pores so the cream penetrates difficult in my skin. The tube has a capacity of 50 ml, and you're doing 6 months with this.

 

De Tea Tree Skin Clearing Lotion is een huidcrème die redelijk aan de lopende kant is. Na contact met de huid wordt de crème een beetje waterig, waardoor hij makkelijk door de huid wordt opgenomen. Voor mijn huid is dit alleen maar een voordeel aangezien ik kleine poriën heb waardoor de crèmes heel moeilijk in mijn huid doordringt.  De tube heeft een inhoud van 50 ml, en je doet hier zo'n 6 maand mee. 
The Tea Tree Lotion is a light, moisturizing, non-greasy lotion that stops your face from shinning. thus the skin also looks fresher after use. The main objective of this product is to fight impurities by giving a fresher look and take care of the skin by preventing impurities. It is therefore both prevention and care. Regular use helps the skin clean, fresh and keep quiet. This product is ideal for anyone with problem skin.

 

De Tea Tree Lotion is een lichte, vochtregulerende, niet-vette lotion, die het glimmen tegenhoudt. hierdoor ziet de huid er ook frisser uit na gebruik. Het hoofddoel van dit product is om onzuiverheden te bestrijden door enerzijds een frissere blik te geven en anderzijds de huid te verzorgen door onzuiverheden tegen te gaan. Het is dus zowel preventie als verzorging. Regelmatig gebruik helpt de huid zuiver, fris en rustig te houden. Dit product is dus ideaal voor iedereen met een onzuivere huid.For use you don't need a huge amount of product. With one squeeze you have enough, especially since the lotion is very fluid and so is easy to spread. You use the lotion after you've cleaned your skin. I use the lotion, therefore, usually in combination with the cleaner and tonic. The lotion feels pretty wet on the face. If you still want to apply foundation after, you have to wait until the lotion is a bit dried. 

 

Voor gebruik heb je ook niet enorm vele product nodig. Met één kneepje op de tube heb je al genoeg, zeker aangezien de lotion heel vloeibaar is en dus makkelijk uit te smeren is. Je gebruikt de lotion nadat je je huid hebt gereinigd. Ik gebruik de lotion dan ook meestal in combinatie met de reiniger en tonic. De lotion voelt wel redelijk nat aan op het gezicht. Als je daarna nog foundation wilt aanbrengen of dergelijke, moet je wel even wachten tot de lotion eens beetje is opgedroogd. 
I made a before and after pictures for this product, but personally I don't see much difference after application. The lotion will ensure that the skin is not shiny, but considering I'm not really bothered by this, you see not much of a difference. When I apply the lotion, I feel it a bit stinging on my skin, like the toner. But together in combination with the toner and cleanser, my skin has really improved, and impurities are no more. present. Of course, because I combine the products, it is difficult to make out which product does the most.

 

Ik heb voor dit product een voor en na foto, maar persoonlijk vind ik niet je veel verschil ziet na het aanbrengen. De lotion zorgt ervoor dat de huid niet gaat glimmen, maar gezien ik daar niet echt last van heb, zie je hier ook niet echt verschil bij mij. Wanneer ik de lotion aanbreng, voel ik het wel een beetje prikken in mijn huid, net zoals de toner. Maar samen in combinatie met de toner en cleanser, is mijn huid echt verbeterd en zijn geen onzuiverheden meer. Natuurlijk doordat ik de producten combineer, is het moeilijk uit te maken van welk product de grootste werking komt. 


I think the Tea Tree Skin Clearing Lotion is a real good day cream. The impurities that were there a few months ago are totally under control and my skin looks really clean. Crisis over! The Tea Tree Clearing Lotion cost € 9. I bought this in a set together with the toner and facial lotion with discount. Are you familiar with this Tea Tree line or Lotion?

 

De Tea Tree Skin Clearing Lotion vind ik persoonlijk wel een goede dagcrème. De onzuiverheden die er een paar maand geleden waren zijn helemaal onder controle en mijn huid ziet er echt terug zuiver uit. Crisis voorbij! De Tea Tree Clearing Lotion kost € 9. Ik heb deze in een setje gekocht samen met de toner en de gezichtslotion met korting. Ben jij al bekend met deze Tea Tree lijn of Lotion? Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram