Make Up - Kiko Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil

7:10:00 AM


Hiyaa sweeties! As I told you earlier in a post, I recently purchased some goodies online at Kiko. I promised a few reviews, so today I am telling you about the Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. A handy eye pencil to enlarge your eyes and accentuate them. 

 

Hiyaa sweeties! Zoals ik jullie al eerder in een post vertelde, heb ik onlangs een aantal spulletjes gekocht online bij Kiko. Ik had ook een paar reviews beloofd, dus vandaag vertel ik jullie over de Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. Een handig oogpotlood om je ogen te vergroten en ze te accentueren. 

Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil is an eye pencil in jumbo size with double points. The eye pencil has two points which both have different finishes: matte and pearly. Because of the double points the Perfect Eyes Duo is extremely versatile. Depending on the actual make-up of the occasion, you can opt for matte or pearl gloss finish. Something for everyday or for a special look.

 

De Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil is een oogpotlood in jumboformaat met dubbele punt. Het oogpotlood heeft twee punten die beide verschillende finishes hebben: mat en met parelmoerglans. Door de dubbele punt is deze Perfect Eyes Duo is extreem veelzijdig. Afhankelijk van de gerealiseerde make-up en van de gelegenheid, kan je kiezen voor de matte of de parelmoerglansfinish. Iets voor elke dag of voor een speciale look.  
The Perfect Eyes Duo eye pencil has an extremely soft texture. This soft texture makes application easy and also ensures that the color is easy to blend. Surely the point with pearly shimmer is easy to blend. Thanks to the large diameter of the jumbo size, the texture may be applied to a large surface area with a single movement.

 

Het Perfect Eyes Duo oogpotlood heeft een extreem zachte textuur. Deze zachte textuur maakt het aanbrengen makkelijke en zorgt er eveneens voor dat de kleur goed vervaagbaar is. Zeker de punt met parelmoerglans is makkelijk te blenden. Dankzij de grote diameter van het jumboformaat, kan met één beweging de textuur op een grote oppervlak worden aangebracht. 
Besides the convenient two-sided point with different finish, you can also do many different thinks with this Highlighter Pencil. The Perfect Duo Eyes can highlight the brows, but also the waterline. In addition, it is also ideal for creating bright spots that make the face shine a bit and let your makeup pop a bit. The two different points of Perfect Eyes Duo are also instantly recognizable in the two rings on the pencil. Each ring indicates which finish you choose. And a plus point: the formula is paraben free.

 

Naast de handige dubbelzijdige punt met verschillende finish, kan je ook nog eens zoveel verschillende kanten op met dit Highlighter Pencil. Met de Perfect Eyes Duo kan de wenkbrauwboog worden benadrukt, maar eveneens de waterlijn. Daarnaast is deze ook ideal om lichtpunten te creëren, die het gezicht laten stralen en de make-up beter laten uitkomen. De twee verschillende punten van Perfect Eyes Duo zijn onmiddellijk herkenbaar aan de twee ringen op het potlood. Iedere ring geeft aan welk effect de punt geeft. En een pluspuntje: de formule is paraben free.
On the swatch you can clearly see the difference between the two points. The matte color covers a lot better and has a better pigment than the shimmer color. I used the Perfect Eyes Duo at the waterline, because that's the reason why I bought it. The pearl shimmer color doesn't show really clear on the eyes. In the picture you don't see much, but in real life it is clearer and ensures an open look. In contrast the matte color is very present and enlarges the eyes surely. The only thing I find a little negative about the matte color is that it's a little too white for my taste.


Op de swatch zie je duidelijk het verschil tussen de twee punten. De matte kleur dekt veel beter en heeft een beter pigment dan de shimmer kleur. Ik heb de Perfect Eyes Duo aangebracht op de waterlijn, want daarvoor heb ik het ook gekocht. De parelmoerglans kleur toont spijtig genoeg niet enorm duidelijk op de ogen. Op de foto zien jullie er allicht niet veel van, maar in 'real life' is het wel wat duidelijker en zorgt het voor een open blik. De matte kleur daarentegen is heel duidelijk aanwezig en vergroot de ogen zeker wel. Het enige was ik een beetje minder vind aan de matte kleur is dat hij ietsje te wit is naar mijn zin. 
Overall, I am certainly pleased with the Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. It applies very easy, it has a very soft texture and therefore simply glides over the skin or waterline. The double points with different finish ensures that you can create different looks. The Perfect Eyes Duo costs € 6.90 and is worth every penny. Did you already know this Duo Highlighter?


Samengevat ben ik zeker wel tevreden met deze Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. Het brengt makkelijk aan, het heeft een heel zachte textuur en glijdt daardoor gewoon over de huid of waterlijn. De dubbele punt met verschillende finish zorgt ervoor dat je er verschillende looks mee kan creëren. Deze Perfect Eyes Duo kost € 6,90 en is het geld meer dan waard. Kende jij deze Duo Highlighter al?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram