Make Up - Bourjois Brun Bohème & Trench Beige

7:16:00 AM


The people who have been following my blog for a while, know that my favorite makeup brand is Bourjois. I've never really been disappointed by Bourjois and the majority of my makeup collection contains Bourjois products. The last two items I've added to this collection are these two nude-like lipsticks from the Rouge Edition.

De mensen die mijn blog al een tijdje volgen, weten dat mijn favoriete make up merk Bourjois is. Ik heb nog nooit echt teleurgesteld geweest door Bourjois en hierdoor bestaat de meerderheid van mijn make up collectie uit Bourjois producten. De laatste twee producten die ik heb toegevoegd aan deze verzameling zijn deze twee nude-achtige lipsticks van Rouge Edition. 

Trench Beige
As first color of the Rouge Edition I chose a sheer nude color called Trench Beige. Trench Beige is number 02 out of the Rouge Edition. The color is one of the new colors in the collection. This color belongs to the range of the 'Preppy' colors, nude and natural tones that blend with the natural color of the lips. The lipstick comes in a beautiful, classy, glossy black shell with the brand name printed on. The lipstick has a capacity of 3.5 grams.


Als eerste kleurtje van de Rouge Edition heb ik gekozen voor een pure nude kleur, genaamd Trench Beige. Trench Beige is nummer 02 uit de Rouge Edition. De kleur is één van de nieuwe kleurtjes in de collectie. Deze kleur behoort tot het gamma van de 'Preppy' kleurtjes, nude en natuurlijke tinten die versmelten met de natuurlijke kleur van de lippen. De lipstick is verpakt in een mooi, classy, glanzend zwarte huls met de merknaam in gedrukt. De lipstick heeft een inhoud van 3,5 gram. 
The formula of this lipstick consists of ¼ rich color pigments. These pigments provide a gloss coated with color and brilliant finish. Furthermore, this formula is also enriched with orchid extract, this gives the lipstick a surprising melting and smooth texture. These elements provide a unique comfort and 10 hours long hydration for the lips. Result: smooth, perfectly moisturized and protected lips. The new colors linke Trench Beige also have a special point which should facilitate the application.


De formule van deze lipstick bestaat uit ¼ rijke kleurpigmenten. Deze kleurpigmenten zorgen voor een met glans omhulde kleur en een schitterende finish. Verder is deze formule ook verrijkt met orchidee-extract waardoor de lipstick een smeltende en gladde textuur krijgt. Deze elementen zorgen voor een uniek comfort en 10 uur lange hydratatie voor de lippen. Resultaat: gladde, perfect gehydrateerde en beschermde lippen. De nieuwe kleurtjes zoals deze Beige Trench hebben ook een speciale punt die de applicatie zou moeten vergemakkelijken. 
The swatch on my arm shows that the color has not stolen his name, because on the skin it looks very beige. On the lips it fits perfectly with my own lip color, just perfect nude. The application is very simple and that special tip does something good, especially on the cupid's bow it makes the application easier. The texture is extremely soft and it just glides over the lips, it also makes my lips so soft and hydrated, heaven! This creamy texture doesn't mean that the lipstick fades immediately. 10 hours is exaggerated, but it is still definitely present for 5 hours including a lunch.


Op de swatch op mijn arm zie je dat de kleur zijn naam niet heeft gestolen, op de huid lijkt hij namelijk heel beige. Op de lippen echter sluit hij perfect aan bij mijn eigen lipkleur, gewoon perfect nude. Het aanbrengen gaat heel eenvoudig en die speciale tip doet toch wel wat goeds, zeker aan de cupid's bow maakt het het aanbrengen makkelijker. De textuur is extreem zacht en hij glijdt gewoon over de lippen, het maakt mijn lippen ook enorm zacht en gehydrateerd, heaven! Deze smeuïge structuur betekent echter niet dat de lipstick direct terug verdwijnt. 10 uur is nu ook overdreven, maar het blijft toch zeker 5 uur aanwezig inclusief een lunch.
Brun Bohème
The second color of the  Rouge Edition is Brun Bohème, this is a brown reddish color. The name I thinks is chosen very well, because it really evokes that bohemian and boho chic vibe. Brun Bohème is number 05 out of the Rouge Edition. This color belongs to the range of the 'Preppy' colors, nude and natural tones that blend with the natural color of the lips. The lipstick comes in a beautiful, classy, glossy black shell with the brand name printed on. The lipstick has a capacity of 3.5 grams.


Het tweede kleurtje van de Rouge Edition is Brun Bohème, dit is een bruin roodachtige kleur. De benaming vind ik alvast goed gekozen, want het roept inderdaad dat bohème en boho chic sfeertje op. Brun Bohème is nummer 05 uit de Rouge Edition. Deze kleur behoort eveneens tot het gamma van de 'Preppy' kleurtjes, nude en natuurlijke tinten die versmelten met de natuurlijke kleur van de lippen. De lipstick is verpakt in een mooi, classy, glanzend zwarte huls met de merknaam in gedrukt. De lipstick heeft een inhoud van 3,5 gram. 
Like its sister, this lipstick has a formula that consists of ¼ rich color pigments. These provide a gloss coated with color and brilliant finish. Furthermore, this formula is also enriched with orchid extract, this gives the lipstick a surprising melting and smooth texture. These elements provide a unique comfort and 10 hours long hydration for the lips. Result: smooth, perfectly moisturized and protected lips. The only big difference between these two lipsticks, besides the color, is the point of the lipstick, this one is just round.


Net als zijn zusje, heeft deze lipstick een formule die bestaat uit ¼ rijke kleurpigmenten. Deze zorgen voor een met glans omhulde kleur en een schitterende finish. Verder is deze formule ook verrijkt met orchidee-extract waardoor de lipstick een smeltende en gladde textuur krijgt. Deze elementen zorgen voor een uniek comfort en 10 uur lange hydratatie voor de lippen. Resultaat: gladde, perfect gehydrateerde en beschermde lippen. Het enige grote verschil in deze lipstick, buiten de kleur, is de punt van de lipstick, deze is namelijk gewoon rond. 
The swatch on my arm shows that the color is a bit more red than brown. On the lips it looks a bit more brown than red, a special color I would say! My lips get a bit more dark and intens with this lipstick, but not to the extreme. The application is very simple again, although it doesn't have a special tip. The texture is extremely soft and it just glides over the lips, it also makes my lips so soft and hydrated, heaven no. 2! This lipstick also doesn't stick for 10 hours straight, but it stays perfect on the lips than the Trench Beige. 


Op de swatch op mijn arm lijkt de kleur iets meer naar de rode kant, dan naar de bruine kant. Op de lippen echter toont hij dan weer meer bruin dan rood, een speciaal kleurtje dus wel. Mijn lippen worden met deze lipstick iets donkerder en intenser, maar niet extreem. Het aanbrengen gaat hier eveneens heel eenvoudig, het heeft weliswaar geen speciale tip. De textuur is extreem zacht en hij glijdt gewoon over de lippen, deze houdt mijn lippen eveneens zacht en gehydrateerd, heaven nr. 2! Deze lipstick houdt het ook geen 10 uur uit, maar hij blijft wel langer intact op de lippen dan de Trench Beige. 
In general, I am very happy with my new products from Bourjois. The lipsticks have two beautiful colors, which look both pretty good on me - though I say it myself -. The texture is extremely soft and caring for my lips. No dry lips for me! They may not remain for 10 hours, but no lipstick actually does this to me. The lipstick costs € 12.99, but you probably already know: I bought them during an action so the second was half the price. Are you familiar with these Rouge Edition colors? What do you think of these two colors? 


Kort samengevat, ben ik weer heel blij met mijn nieuwe productjes van Bourjois. De lipsticks hebben twee prachtige kleurtjes, die mij beide wel heel mooi staan - al zeg ik het zelf -. De textuur is enorm zacht en verzorgend voor mijn lippen. No dry lips for me! Ze blijven misschien geen 10 uur lang, maar geen enkele lipstick doet dit bij mij eigenlijk. De lipstick kost €12,99, maar je voelt hem waarschijnlijk al aankomen: ik heb ze gekocht tijdens een actie waardoor de tweede voor de helft van de prijs was. Ben jij al bekend met deze Rouge Edition kleurtjes? Wat vind jij van deze twee kleurtjes?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram