Hair - Tecni.Art Wet Domination

7:09:00 AM


Hiyaa, darlings! I recently received a number of products from L'Oreal Profesionnel in the mail. It'm talking about products from the new Wet Domination line from Tecni.Art. I have already used some products fromTecni.Art and I'm curious about the wet look which I can create with these products.


Hiyaa, darlings! Onlangs kreeg ik een aantal productjes van L'Oréal Profesionnel in de bus. Het gaat over producten uit de nieuwe Wet Domination lijn van Tecni.Art. Ik heb al eerder een aantal producten van Tecni.Art gebruikt en ik ben wel nieuwsgierig naar de wet look die ik kan creëren met deze producten. 

The first product in this Wet Domination line is the Extreme Splash. This is an elastic wet-look gel that will give your hair the wet look, but also fixes the hair and holds it in place. The elastic gel is packaged in a tube with a push button. When you press the cap, the double bottom in the bottom will push the gel  upward. Very handy, because that way you won't lose nothing of the product.


Het eerste product in deze Wet Domination lijn is de Extreme Splash. Dit is een elastische wet-look gel die je haar dus de wet look geeft, maar eveneens het haar fixeert en op zijn plaats houdt. De elastische gel zit verpakt in een tube met een drukknop. Wanneer je op de dop drukt, komt de dubbele bodem onderaan naar boven die de gel naar boven duwt. Enorm handig, want zo verlies je niets van het product. 
The Extreme Splash creates a provocative shine with elastic grip that should stay long, even under hot backstage lighting as they say. I do not know about you, but I myself don't really stand a lot under a backstage lighting. Anyway they mean that this product is extremely fixing and holds long, even at high temperatures. It should be non-greasy, and easy to rinse from the hair afterwards.


De Extreme Splash zorgt voor een provocerende glans met elastische greep die langdurig zou moeten blijven, zelfs onder hete backstage verlichting zoals ze zeggen. I don't know about you, maar ikzelf sta niet echt veel onder een backstage verlichting. Anyway ze bedoelen hiermee dat dit product extreem fixerend is en heel lang houdt zelfs onder hoge temperaturen. Het zou niet vet aanvoelen, en makkelijk weer uit het haar te spoelen te zijn. 
To test the Extreme Splash, I opted for a sideway look. Here I have all my hair combed to one side and I put the gel in from the roots. The result can be seen above. About the fixation Tecni.Art hasn't lied, it remains on its side very well and I have a lot of hair, so bravo. This product should also be non-greasy, but I must argue this. I didn't think this product is really cozy in my hair, it made my hair very heavy and sticky and it just doesn't seem to dry. So it's a bit uncomfortable, to be honest I was very happy I could wash my hair. 


Om de Extreme Splash uit te testen, heb ik gekozen voor een sideway look. Hierbij heb ik al mijn haar naar één kant gekamd en heb ik de gel aanbracht vanaf de haarwortels. Het resultaat kan hierboven zien. Over de fixatie heeft Tecni.Art zeker niet gelogen, het blijft echt enorm goed plakken én ik heb heel wat haar dat moet blijven liggen, dus bravo. Het zou daarbij niet vettig aanvoelen, wel dit moet ik wel een beetje tegen spreken. Echt gezellig vond ik dit product niet in mijn haar, het maakte mijn haar erg zwaar en plakkerig én het droogt precies ook niet echt. Een beetje onaangenaam wel, eerlijk gezegd ik kon niet snel genoeg mijn haar wassen.The second product of this Wet Domination line is the Shower Shine. This is a lacquer shine spray, a light spray with a glossy finish that makes your hair shine bright like a diamond. The Shower Shine is packed in a spray canister having a capacity of 160 ml. The scent of this product is unfortunately the first unpleasant thing I discovered, it smells really chemical. Fortunately, the smell doesn't linger too long, so it is only necessary to hold your breath when you spray it in your hair. Because of the chemical smell I wasn't feeling too sure about the product.


Het tweede product van deze Wet Domination lijn is de Shower Shine. Dit is een hoogglans lakspray, een lichte spray met een glanzende finish waardoor je haar shines bright like a diamond. De Shower Shine zit verpakt in een spray busje met een inhoud van 160 ml. De geur van dit product is spijtig genoeg het eerste onaangename dat ik ontdekt, het ruikt echt chemisch. Gelukkig blijft de geur niet lang hangen, dus het is vooral even de adem inhouden wanneer je op je haar sprayt. Door de chemische geur was ik er wel niet helemaal 100% gerust in. What does Tecni.Art say about this Shower Shine? The Shower Shine is a light weight finishing formula that produces an scandalous shine and making you steal the spotlight. Well, look at that ... The formula is very light and fine so your hair gets a sublime shine. Move over subtile, we are going bold! Besides the smell I have nothing to criticize about the product, it applies very easy and evenly on the hair and you don't have to wait long to see the shine to appear.


Wat zegt Tecni.Art zelf van deze Shower Shine? De Shower Shine is een lichtgewicht afwerking formule die een schandalige glans oplevert en waardoor je de spotlights steel. Well, look at that... De formule is zeer licht en fijn waardoor je haar een sublieme glans krijgt. Move over subtile, we are going bold! Buiten de geur heb ik niets aan te merken over het product, het verdeelt heel makkelijk en gelijk op het haar en je moet niet lang wachten om de glans zien te verschijnen. To test this product I put a ponytail on my hair and I only used the spray for the hair on my head, not the tail. This way you get a nice contrast look, between the "wet" and dry hair section. As I said, the spray is very easy to use. I didn't know how much spray I had to use it, so I have used quite a lot I think. The result is indeed a beautiful 'wet look' shine in the hair. Ok, I kinda like it actually. Now I haven't made a lot of effort to get my ponytail tight, but I think the effect of this product would look very nice when you make a donut dot.


Om dit product te testen heb ik een staart in mijn haar gedaan en enkel mijn hoofd met de spray gedaan. Op deze manier krijg je een leuke contrast look, tussen het 'natte' en het droge haargedeelte. Zoals ik al zei, brengt de spray heel makkelijk aan. Ik wist niet goed hoeveel spray ik ervoor moest gebruiken, dus ik heb aardig wat gebruikt. Het resultaat is inderdaad een mooie 'wet look' glans op het haar. Ok, I kinda like it actually. Nu heb ik weinig moeite gedaan om mijn staart goed strak te krijgen, maar ik denk dat het effect van dit product heel mooi oogt wanneer je een donut dot maakt. 
In summary? One product I don't like, but the other product I like a lot. Extreme Splash is the product that I'm less enthusiast about. The texture is very thick and greasy and it aggravates my hair. Ok, everything stays in place, so that's not a lie. I am just not feeling comfortable. The Shower Shine on the contrary, I  really like, it's a good and nice product. It creates the wet look without weighing my hair or making it greasy. Both products cost € 20.35. I personally think this is a bit too much. What do you think about these products?


Samengevat? Het ene product vind ik maar niets, maar het andere product vind ik wel fijn. De Extreme Splash is het product dat ik minder fijn vind. De textuur is heel dik en vettig en het verzwaart mijn haar ook enorm. Ok, alles blijft zitten, dus dat is niet geloven. Ik vind het gewoon niet aangenaam voelen. De Shower Shine vind ik daarentegen echt wel een goed en fijn product. Het creëert die wet look zonder mijn haar vettig te maken of te verzwaren. Beide producten kosten € 20,35. Wat ik persoonlijk wel een beetje te veel van het goede vind. Wat vind jij hiervan?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram