Beauty - L'Oréal Triple Active Fresh

7:18:00 AM


Hiyaa dears! A while ago I finally discovered the usefulness of a night cream. My first night cream ever - in my 22th year of life - was one from L'Oréal, Triple Active Night Cream, with which I was enormously pleased. So pleased that I recently wanted to go get a new one, but then I discovered a fresh version of the Triple Active. The blogger in my prevailed and today I tell you about this Triple Active Fresh Gel Cream by L'Oreal.


Hiyaa lieverds! Een tijdje geleden heb ik eindelijk het nut van een nachtcrème ontdekt. Mijn eerste nachtcrème ever - in mijn 22ste levensjaar - was er eentje van L'Oréal, de Triple Active Night Cream, waarvan ik énorm tevreden was. Zo tevreden dat ik onlangs een nieuwe wou gaan halen, maar toen ontdekte ik een fresh-versie van deze Triple Active. De blogger in mijn haalde de bovenhand en vandaag vertel ik jullie over deze Triple Active Fresh Gel Cream van L'Oréal. 


This Triple Active Fresh gel cream is almost the same as the Triple Active Night cream, the difference is more in the texture of the cream. The Triple Active Fresh was developed to offer active hydration to all skin types, even sensitive skin. Triple Active Fresh provides the skin with ingredients to hydrate itself, to stimulate and refresh during the day or night. These actions result in a more beautiful and smooth skin. The cream is packed in a jar, this is not the most sanitary thing there is, but personally it doesn't bother me.


Deze Triple Active Fresh gel crème is bijna hetzelfde als de Triple Active Night cream, het verschil zit meer in de textuur van de crème en dat de gel crème. De Triple Active Fresh werd ontwikkeld om actieve hydratatie te kunnen bieden aan elk huidtype, zelfs een gevoelige huid. Triple Active Fresh biedt de huid de bestanddelen om zich gedurende de dag of nacht te hydrateren, te stimuleren en te verfrissen. Deze acties resulteren in een mooiere en gladde huid. De crème zit verpakt in een potje, dit is niet het meest hygiënische dat er bestaat, maar ik stoor er mij persoonlijk niet aan. 
This night cream does three things: hydrate, stimulate and refresh. Firstly, it provides an optimal hydration thanks to the the enrichment of Glycerol and Ceramides, leaving the skin intensely hydrated. The formula fortified with vitamins and minerals, stimulates and revitalizes the skin. Finally, the skin is all day or night long refreshed thanks to the melting gel structure. The structure of the gel is somewhere between a cream and a serum, ideal for my skin with its tiny pores. Due to the gel structure is all absorbed faster through the skin.


Deze nachtcrème onderneemt drie acties: hydrateren, stimuleren en verfrissen. Ten eerste zorgt het voor een optimale hydratatie door de verrijking met Glycerol en Ceramides, waardoor de huid intens wordt gehydrateerd. De formule met verrijkte vitamines en mineralen stimuleert en revitaliseert de huid. Als laatste wordt de huid een hele dag of nacht lang verfrist door de smeltende gel structuur. De structuur van de gel ligt ergens tussen een crème en een serum, ideaal voor mijn huid met zijn kleine poriën. Door de gel structuur wordt alles sneller opgenomen door de huid. 
The smell of this cream is again delicious. The gel cream has a soft floral scent. The cream itself is very smooth and soft, and indeed a little more liquid than the night cream. Although this gel cream can be used both day all night, I only use it in the evening after cleaning my skin. The gel cream feels slightly creamier than the night cream and also gets faster absorbed into the skin. The result in the morning is a soft, moisturized skin, my skin is pretty cool, no red spots, soft feeling, and I look well rested ... I'm really  a fan of this fresh gel cream, though the result is not much different from the night cream. In particular, the texture of the gel cream thus makes the difference.


Ook hier weer is de geur héérlijk. De gel crème heeft een zacht bloemige geur. De crème zelf is heel smeuïg en zacht, en inderdaad een beetje vloeibaarder dan de nachtcrème. Hoewel je deze gel crème zowel overdag al 's nachts kan gebruiken, breng ik het enkel 's avonds aan na het reinigen van mijn huid. De gel crème voelt iets smeuïger aan dan de nachtcrème en trekt ook sneller in de huid. Het resultaat 's morgens is een zacht, gehydrateerd huidje, mijn huid is mooi gaaf, geen rode vlekjes, voelt zacht aan en ik zie er uitgerust uit... Echt wel een fan van deze fresh gel crème, al verschilt het resultaat niet veel van de nacht crème. Vooral de textuur van de crème maakt het verschil dus. I bougth this Triple Active Fresh gel cream in Kruidvat for € 6.49. An acceptable price for such product. I'm very happy with it, it really does all what it promises. It doesn't differ much from the Triple Active night cream. This gel cream is just slightly more easily absorbed by my skin and it can be used both day and night. You knew this night cream before? What do you use night cream for your face?

Ik heb deze Triple Active Fresh gel crème gekocht in 't Kruidvat voor €6,49. Een acceptabele prijs voor dergelijk product dus. Ik ben hier heel tevreden mee, het doet echt allemaal wat het beloofd. Het verschilt niet veel van de Triple Active nachtcrème. Deze gel crème wordt gewoon net iets makkelijker opgenomen door mijn huid en het kan zowel overdag als 's nachts worden gebruikt. Kende jij deze nachtcrème al? Welke nachtcrème gebruik jij voor je gezicht?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram