Make Up - Kiko Smart Lipstick Amaranth

7:27:00 AM


Hiyaa sweeties! As I told you earlier in a post, I recently purchased some goodies online at Kiko.In this order, I also got a little gift from Kiko, free and for nothing! Whoop whoop! My gift was this Kiko Smart Lipstick in the color Amaranth.


Hiyaa sweeties! Zoals ik jullie al eerder in een post vertelde, heb ik onlangs een aantal spulletjes gekocht online bij Kiko. Bij deze bestelling kreeg ik ook een cadeau'tje van Kiko, gratis en voor niets! Whoop whoop! Mijn geschenk was deze Kiko Smart Lipstick in de kleur Amaranth. The Smart Lipstick Kiko is a rich and nourishing lipstick, with a full color and absolute comfort. I couldn't choose the color of the lipstick and I got the color 'Amaranth', which is a dark purple color with a red undertone. The Smart Lipstick is available in 24 different colors with three different finishes: full, satin and pearl luster. Amaranth has a satin like finish. The design of the lipstick is simple and black. The ergonomic shape of the cap, with the hollow top, ensures that the lipstick can be closed easier.

 

De Smart Lipstick van Kiko is een rijke en voedende lippenstift, met een volle kleur en absoluut comfort. De kleur van de lipstick kon ik niet kiezen en ik heb de kleur 'Amaranth' toegestuurd gekregen, wat een donkerpaarse kleur is met een rode ondertoon. De Smart Lipstick is verkrijgbaar in 24 verschillende kleuren met drie verschillende finishes: vol, zijdeglans en parelmoerglans. Amarant heeft een zijdeglans als finish. Het design van de lipstick is eenvoudig en zwart. De ergonomische vorm van de dop, met de holle bovenkant, zorgt ervoor dat de lippenstift makkelijker kan worden gesloten.The formula of the Smart Lipstick has a combination of advanced materials that makes the texture comfortable, smooth and soothing. The high gloss polymers give a pure and shiny effect, and the delicate vanilla flavor makes the use more comfortable and gives a soft consistency. Briefly, all this makes for a rich, nourishing texture that is easy and good to apply and is super soft.


De formule van de Smart Lipstick heeft een combinatie van geavanceerde grondstoffen die de textuur comfortabel, glad en verzachtend maken. De sterk glanzende polymeren geven een puur en glanzend effect, terwijl het delicate vanille-aroma het gebruik veraangenaamt en een zachte consistentie geeft. Kort samengevat zorgt dit voor een volle, voedende textuur die makkelijk en goed wordt aangebracht en superzacht is. The large teardrop tip makes that the color can easily and accurately be applied and stays immediately and securely on the lips. The intensity of the color of the lipstick immediately gives off lots of color, stays on long and makes having good control over the finish. In addition, the Smart Lipstick is paraben free and hypoallergenic, which is composed in such a way that the risk of allergies is limited to a minimum.

 

De grote druppelvormige punt maakt dat de kleur makkelijk en nauwkeurig kan worden aangebracht en onmiddellijk goed op de lippen blijft zitten. Door de intensiteit van de kleur geeft de lipstick onmiddelijk veel kleur af die lang blijft en waarbij je een goede controle over de finish hebt. Daarbij is de Smart Lipstick vrij van parabenen en hypoallergeen, die zodanig is samengesteld dat het risico van allergieën tot een minimum is beperkt. On the swatch and on the lips, you see that the lipstick has a nice deep and bright color. The color shows slightly lighter on the lips than the lipstick, but I am really pleasantly surprised by the color. The lipstick applies easily and simply glides over the lips, so comfy! The color doesn't get in the lines and  fortunately doesn't highlight my nicks and cracks. In addition, the lipstick remains firmly and long on the lips even though he is very smooth and soft. It survives a snack and drink with ease, a pita meal slightly less.

 

Op de swatch en op de lippen zie je dat de lipstick een mooie diepe en felle kleur heeft. De kleur toont iets lichter op de lippen dan als lipstick, maar ik ben echt aangenaam verrast door de kleur. De lipstick brengt makkelijk aan en glijdt gewoon over de lippen, so comfy! De kleur trekt niet in de lijntjes en benadrukt mijn wondjes en scheurtjes gelukkig niet. Daarnaast blijft de lipstick ook goed en lang op de lippen zitten ondanks dat hij heel smeuïg en zacht is. Een snack en drankje overleeft het met gemak, een pita broodje iets minder. Conclusion? I'm really happy with this smart Lipstick. The formula is super soft and comfortable, yet it remains really super long and flawless on the lips. The color Amaranth has a wonderful deep and bright color. I got the lipstick free with my order, but you can find it online for € 3.90. A bargain for such a good lipstick I think. Have you ever used a lipstick of Kiko before?

 

Conclusie? Ik ben echt tevreden van deze Smart Lipstick. De formule is super zacht en comfortabel, maar tegelijkertijd blijft hij echt super lang en flawless op de lippen zitten. De kleur Amaranth heeft daarbij een prachtige diepe en felle kleur. De lipstick heb ik gratis bij mijn bestelling gekregen, maar je kan hem online vinden voor €3,90. Een koopje voor zo'n goede lipstick lijkt mij. Heb jij ooit al een lipstick van Kiko gebruikt? Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram