Hair - Andrélon Pink Collection Beach Spray

7:26:00 AM


Hiyaa sweeties! In one of my latest reviews on hair products, I talked about the disappointment of Andrélon. Actually after that I've had it with this brand, but I still had one product to review. Ok, one last chance for Andrélon then. The product I review today is the Beach Spray of Pink Collection.

 

Hiyaa sweeties! In één van mijn laatste reviews over haarproducten praatte ik over de teleurstelling van Andrélon. Eigenlijk had ik het daarna wel wat gehad met het merk, maar ik had nog steeds één product dat ik moest reviewen. Ok, één laatste kans voor Andrélon dan maar. Het product dat ik vandaag review is de Beach Spray van de Pink Collection. The Beach Spray vrom Andrélon comes from the 'Go For Texture' collection of the Pink Collection. This Beach Spray would ensure that it looks like you've just spent a day at the beach. It gives a tousled texture in your hair and airy volume throughout your hair. So casual beach waves. My own hair is naturally very steep, so occasionally I'm looking for something that gives a little more movement and shape in my hair, hopefully it's suitable.

 

De Beach Spray van Andrélon komt uit de 'Go For Texture' collectie van de Pink Collectie. Deze Beach Spray zou ervoor zorgen dat het lijkt alsof je net een dag naar het strand bent geweest. Het zorgt voor een warrige textuur in je haar en zorgt voor luchtig volume door heel je haar. Nonchalante beach waves dus. Mijn eigen haar is van nature heel plat, dus af en toe ga ik op zoek naar iets dat wat meer beweging en vormen in mijn haar kan geven, hopelijk is dit product geschikt.The Beach Spray works obviously with a spray, which is quite convenient and hygienic. The process goes as follows; you spray it evenly on towel dried hair. Then dry your hair and you bring it into shape with your hands. For added effect, you use the spray especially in the lengths of your towel dry hair for ultra volume and a tousled effect. If you don't need to wash your hair, you can make  your hair a bit wet and you turn it into strands. Then rub the strands together for a casual beach look. I've tried both ways and give the same effect. And that effect .. you'll see now.

De Beach Spray werkt obviously met een spray, wat heel handig en hygiënisch is. Het gebruik ga als volgt; je sprayt het gelijkmatig op handdoek droog haar. Daarna droog je je haar en breng je het in model met je handen. Voor extra effect, gebruik je de spray vooral in de lengtes van je handdoek droge haar voor ultra volume en een warrig effect. Indien je je haar niet hoeft te wassen, kan je je haar wat vochtig maken en je haar in strengen draaien. Vervolgens wrijf je de strengen tegen elkaar aan voor een nonchalante beach look. Ik heb beide manieren geprobeerd en ze geven hetzelfde effect. En dat effect.. zie je nu. The effect is ... disappointing, again Andrélon disappoints me. As you can see, my natural hair is rather flat, with the beach spray my hair gets indeed a tousled effect. Unfortunately you can't really call it beach waves. For the photo I made my hair wet and rubbed the strands together, but without the desired effect. In addition, the effect you see in the picture is gone after an hour ... too much trouble for this effect. No thank you!

 

Het effect is... teleurstellend, wederom stel Andrélon mij teleur. Zoals je kan zien is mijn natuurlijk haar vrij steil, met de beach spray krijgt mijn haar inderdaad wel een warrig effect. Beach waves kan je het helaas niet echt noemen. Voor de foto heb ik mijn haren nat gemaakt en met strengen tegen elkaar aangewreven, maar helaas zonder het gewilde effect. Daarnaast is het effect dat je ziet op de foto ook na een uur er al weer uit... te veel moeite voor wat het geeft dus. No thank you! 


Conclusion? No, I'm not a fan of this Beach Spray. My hair does get that tousled effect, but no really a beachy look as I would like. Also the effect just stays for an hour or so .. This is the last product of Andrélon that I had to review, so luckily I don't need to use the products anymore. I bought this Beach spray during a 1 + 1 free action, but normally it costs € 4.99. Did you know this beach spray?

 

Conclusie? Nee, ik ben geen fan van deze Beach Spray. Mijn haar krijgt wel dat warrige effect, maar niet echt ene beachy look zoals ik het zou willen. Daarnaast houdt het effect al op na een uurtje of zo.. Dit is gelukkig het laatste product van Andrélon dat ik nog heb staan, dus gelukkig ben ik er vanaf. Ik heb deze Beach spray gekocht tijdens een 1 + 1 gratis actie, maar normaal gezien kost het €4,99. Ken jij deze beach spray al?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram