Beauty - The Body Shop Tea Tree Foaming Cleanser

7:34:00 AMHiyaa sunshines! A while ago I told you that I have discovered the tea tree line from The Body Shop when I had some issues with my skin. The first product I've used from this line, was the Tea Tree Skin Clearing Toner, I was so excited that a few weeks later I bought the whole set. Today I'll tell you even more about the Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser

 

Hiyaa sunshines! Een tijd geleden vertelde ik al dat ik de tea tree lijn van The Body Shop heb ontdekt toen ik ineens meer last kreeg van onzuiverheden in mijn gezicht. Het eerste product dat ik ervan heb gebruikt is de Tea Tree Skin Clearing Toner, daar was ik zo enthousiast over dat ik mij een paar weken later het hele setje heb gekocht. Vandaag vertel ik jullie dan ook meer over de Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser. The Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser is a liquid to foam product, a bit like the shower gels from Rituals that turns into foam upon contact with the skin. The Foaming Cleanser has the same principle: there is a liquid in the bus, but when you press the cap foam comes out. The bus has a capacity of 150 ml, and you can use this 5 to 6 months.

 

De Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser is een liquid to foam product, een beetje zoals de douchegels van Rituals die in schuim verandert na contact met de huid. De Foaming Cleanser is van hetzelfde principe: er zit een vloeistof in de bus, maar wanneer je op de verdeeldop drukt komt er schuim uit. De bus heeft een inhoud van 150 ml, en je doet hier zo'n 5 à 6 maand mee. The Tea Tree Foaming Cleanser is a refreshing, instant foaming cleanser that effectively removes makeup, dirt and impurities. The main objective of this product is to fight impurities by on the one hand clean your have and on the other take care of your skin so worse is avoided. It is therefore both prevention and care. Regular use helps the skin clean, fresh and keep quiet. This product is ideal for anyone with skin impurities.

 

De Tea Tree Foaming Cleanser is een verfrissende, onmiddellijk schuimende reiniger, die doeltreffend make-up, vuil en onzuiverheden verwijdert. Het hoofddoel van dit product is om onzuiverheden te bestrijden door enerzijds goed te reinigen en anderzijds de huid te verzorgen zodat er erger wordt vermeden. Het is dus zowel preventie als verzorging. Regelmatig gebruik helpt de huid zuiver, fris en rustig te houden. Dit product is dus ideaal voor iedereen met een onzuivere huid.For use you don't need a huge amount of product. With one pump you have enough product, but one pump gives actually a lot of product. To clean the face you bring this product to damp skin, this can also be dry skin because the product itself is already quite wet, as you can see in the picture above. You massage the product in with your fingertips so that it can properly do its job. I use this product with my Clarisonic Mia 2 as cleanser

 

Voor gebruik heb je ook niet enorm vele product nodig. Met één pompje heb je al genoeg, maar zo'n één pompje geeft dan ook al heel wat product. Om het gezicht te reinigen breng je dit product aan op een vochtige huid, dit kan ook op een droge huid want het product zelf is al redelijk nat, zoals je kan zien op de foto hierboven. Je masseert dit product in met de vingertoppen zodat het goed zijn werk kan doen. Ikzelf gebruik dit product met mijn Clarisonic Mia 2 als reiniger. I don't have a before and after picture for this product, given your skin doesn't show any brighter directly after one use. So you'll have to believe me on my word when I say that my skin has really improved and don't show any impurities anymore. Ok, the dreaded week of the month still brings pimples, but they are much easier to get under control and they are less numerous and disappear quickly. Yessss, I'm really a fan of this tea tree foaming cleanser!

 

Ik heb voor dit product niet echt een voor en na foto, gezien je huid niet na één keer gebruiken ineens opfleurt. Dus jullie zullen mij op mijn woord moeten geloven wanneer ik zeg dat mijn huid echt verbeterd is en geen onzuiverheden meer vertoond. Ok, de gevreesde week van de maand brengt nog steeds puistjes met zich mee, maar ze zijn veel makkelijker onder controle te krijgen en ze zijn minder talrijk en verdwijnen ook sneller. Yessss, ik ben echt een fan van deze tea tree foaming cleanser! 


The Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser is for me really a success. The impurities that were there a few months ago are totally under control and my skin looks really clean. Crisis over! The Tea Tree Foaming Cleanser cost € 9. I bought this in a set together with the toner and facial lotion with discount. Are you familiar with this Tea Tree line or Foaming Cleanser?

 

De Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser is voor mij dus echt een succes. De onzuiverheden die er een paar maand geleden waren zijn helemaal onder controle en mijn huid ziet er echt terug zuiver uit. Crisis voorbij! De Tea Tree Foaming Cleanser kost € 9. Ik heb deze in een setje gekocht samen met de toner en de gezichtslotion met korting. Ben jij al bekend met deze Tea Tree lijn of Foaming Cleanser? Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram