Make Up - E.l.f. Hydrating Under Eye Primer & Makeup Remover Pen

7:33:00 AM


I told you already that I recently received some new products from e.l.f. for reviewing. Today I tell you about two different products I've chosen. The first product is a primer for under the eyes and the other product is a pen to remove makeup it. Let the reviews begin!

 

Ik vertelde jullie al dat ik onlangs wat nieuwe producten van e.l.f. heb toegestuurd gekregen om te reviewen. Vandaag vertel ik jullie weer over twee verschillende producten. Het eerste product is een primer voor onder de ogen en het andere product is een pennetje om make up mee te verwijderen. Let the reviews begin! HYDRATING UNDER EYE PRIMERThe first product I review is the Hydrating Under Eye Primer. This primer is a product to apply under the eyes. The primer is packed in a long tube with a push button and has the capacity of 10 grams. It does not seem much, but it is very economical because you only need one pump to cover both eyes.

 

Het eerste product dat ik review is de Hydrating Under Eye Primer. Deze primer is een product om aan te brengen onder de ogen. De primer zit verpakt in een lange tube met een duwdop en heeft de inhoud van 10 gram. Het lijkt niet veel, maar het is wel enorm zuinig in gebruik aangezien je maar één pompje nodig hebt om beide ogen te kunnen dekken. This primer actually ensures that the concealer under the eyes doesn't go in the lines and won't disappear quickly. In addition, this primer also contains vitamins C & E, Shea, Green Tea, Aloe and Ginko Biloba, these components care for the skin and nourish the skin. The wafer-thin, silky texture ought here to reduce the appearance of fine lines, puffiness and wrinkles.

 

Deze primer zorgt er eigenlijk voor dat concealer onder de ogen niet in de lijntjes trekt en niet snel verdwijnt. Daarnaast bevat deze primer ook vitamine C&E, Shea, Green Tea, Aloe en Ginko Biloba, deze bestanddelen verzorgen en voeden de huid. De flinterdunne, zijdezachte textuur zouden daarbij de zichtbaarheid van fijne lijntjes, gezwollenheid en rimpels moeten verminderen.The use thereby also very simple. You apply the primer on cleansed skin, or at least on makeup-free skin. You can either apply the primer with a concealer brush or fingers. Personally I prefer to apply it with my fingers. After applying the primer you can apply your concealer, which I like to do with a brush.


Het gebruik is daarbij ook nog eens enorm simpel. De primer moet je sowieso aanbrengen op een gereinigde huid, of toch althans een make up-loze huid. Je kan de primer zowel aanbrengen met een concealer kwast als met de vingers. Persoonlijk breng ik het liever aan met de vingers. Na het aanbrengen van de primer kan je je concealer aanbrengen, wat ik dan weer wel doe met een brush.Above you see the before and after photos. In the 'natural' picture I wear concealer without having used the primer. The second picture shows how the area under my eyes looks after the primer and concealer. As you can see the cover of the concealer is a little better with the primer. The lines under my eyes are much less visible. What you don't see in the pictures, but I do notice is that the concealer really doesn't go in the lines.

 

Hierboven zie je de voor en na foto's. Op de 'naturel' foto heb ik concealer aan zonder de primer te hebben gebruikt. De foto daarna toont hoe het gebied onder mijn ogen eruit ziet na de primer en concealer. Zoals je kan zien is de dekking van de concealer een beetje beter in combinatie met de primer. De lijntjes onder mijn ogen zijn ook veel minder zichtbaar. Hetgeen je niet ziet op de foto's, maar ik wel merk is dat de concealer inderdaad niet in de lijntjes trekt. 


MAKEUP REMOVER PENThe second product is the Make Up Remover Pen. This pen is ideal for removing excessive makeup or make up stains when applying the make up but also in course of the day without the need to clean your face. The pen looks like a marker and it is packaged in a black tube with a translucent cap. It has a capacity of 2.2 grams. The pen is also ideal to take with you in your bag to freshen your make up when needed. 

 

Het tweede product is de Makeup Remover Pen. Deze pen is ideaal om gevlekte of overtollige make up te verwijderen bij het aanbrengen of in de loop van de dag zonder dat je je heel je gezicht moet reinigen. De pen ziet er uit als een stift en het zit verpakt in een zwarte tube met een doorschijnende dop. Het heeft een inhoud van 2,2 gram. De pen is ook ideaal om mee te nemen in je tas om de make-up op te frissen wanneer nodig. The gentle formula is non-greasy. With this pen you can remove even waterproof makeup, flawless. The remover pen is enriched with vitamin E, chamomile and cucumber for hydration of the skin. The use of this pin is also very simple. You bring the point to the area to be refreshed. Then you dry the spot gently with a cloth. You need to clean the point after each use as the makeup stays on the point, as you can see in the picture below.

 

De zachte formule is niet vet. Met deze pen kan je zelfs waterproof make-up probleemloos verwijderen. De remover pen is verrijkt met vitamine E, komkommer en kamille voor de hydratering van de huid. Het gebruik van deze pen is ook heel simpel. Je brengt de punt aan op de zone die moet opgefrist worden. Daarna droog je het zachtjes af met een doekje. De punt moet je daarna reinigen na elk gebruik aangezien de make up dan op de punt zit, zoals je kan zien op de foto hieronder. For the test of the remover pen I used a mascara that is very lumpy and doesn't apply equally. This results in spots under the eyes and on the eyelids, ideal for testing the pen. The remover pen removes the excessive mascara off my skin, with ease and without any difficulties and removing to much of my other makeup. You definitely need a cloth to dry the areas, after using the pen. If you have to remove lots of make up at once, you do have the risk that there will still be some black residue on the skin as the liquid doesn't stay pure.

 

Voor de test van de remover pen heb ik een mascara gebruikt die heel klonterig is en slecht verdeeld. Dit resulteert dus in vlekjes onder de ogen en op de oogleden, ideaal dus om de pen mee te testen. De remover pen haalt de overtollige mascara met gemak van mijn huid af en dit zonder dat ik moet prutsen of mijn andere make up er per ongeluk mee verwijder. Je hebt na gebruik van deze pen wel zeker nog een doekje nodig om de vloeistof op te drogen. Als je veel make up in één keer moet wegvegen met deze pen, heb je wel het risico dat er nog wat zwart achterblijft op de huid aangezien de vloeistof niet helemaal puur meer is. 


Overall I am very pleased with both products and I use both products almost daily. Particularly the primer is really a useful thing as my concealer used to get in the lines under my eyes. The Hydrating Under Eye Primer costs € 4. The remover pen is also a very useful product that is very fine and precisely to remove make up with. This Makeup Remover Pen also costs € 4. Did you know these products before?
 

Samengevat ben ik enorm tevreden van beide producten en gebruik ik beide producten ook bijna dagelijks. Vooral de primer is echt een handig ding aangezien mijn concealer al eens in de lijntjes onder mijn ogen kon kruipen. De Hydrating Under Eye Primer kost €4. De remover pen is ook een heel handig product waar je fijn en exact mee kan werken om make up mee te verwijderen. Deze Makeup Remover Pen kost eveneens €4. Kende jij deze producten al? Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram