Make Up - E.l.f. Golden Bronzer & Eyebrow Kit

7:33:00 AM


I told you already that I recently received some new products from e.l.f. for reviewing. Today I tell you about two products 'for da face'. The first product is a Golden Bronzer and the other product is a eyebrow kit to retouch your eyebrows with. Let the reviews begin!

 

Ik vertelde jullie al dat ik onlangs wat nieuwe producten van e.l.f. heb toegestuurd gekregen om te reviewen. Vandaag vertel ik jullie weer over twee 'for da face'. Het eerste product is een Golden Bronzer en het andere product is een eyebrow kit om je wenkbrauwen mee bij te werken. Let the reviews begin! E.L.F. GOLDEN BRONZER
The first product I review is the Golden Bronzer. The Golden Bronzer is a bronzer that has four different shades of bronzer, all with a golden shimmer. Besides the Golden Bronzer you also have the variety 'Hot' and 'Cool'. The Golden Bronzer is packaged in a black box with a matte finish look. In total, it has such a content of 12.3 grams with four equally spaced colors.

 

Het eerste product dat ik review is de Golden Bronzer. De Golden Bronzer is een bronzer die vier verschillende tinten heeft van bronzer, allen met een golden shimmer. Naast de Golden Bronzer heb je ook de variatie 'Warm' en 'Cool'. De Golden Bronzer zit verpakt in een zwart doosje met een matte finish look. In totaal heeft het zo'n inhoud van 12,3 gram met vier gelijk verdeelde kleuren. 
Golden Bronzer is divided into four colors. Two brown tones, one pinkish brown hue and a lighter shade. This bronzer gives your skin a tanned and healthy look throughout the year. You can use the 4 colors separately or fade them into one color. Because of his golden shimmer the Golden Bronzer gives a radiant shine. The pretty light colors of this Golden Bronzer is ideal for both summer and throughout the year.

 

De Golden Bronzer is verdeeld in vier kleuren. Twee bruine tinten, één rozige bruine tint en een lichtere tint. Met deze bronzer kan je je huid een gebruind en gezond tintje geven het hele jaar door. Je kan de 4 kleuren apart gebruiken of vervagen tot één kleur. De Golden Bronzer geeft door zijn golden shimmer een stralende glans. Doordat de Golden Bronzer vrij lichte kleuren heeft is het ideaal voor zowel de zomer als het hele jaar door.  
Since this Golden Bronzer has four different colors, you can use this bronzer as well as a bronzer, as a blush and highlighter. With this Golden Bronzer you don't need much more, perfect for travel or on the go, I think. I use the brown colors to contour, I use the darkest color - bottom right - on the cheekbones and the lighter color - top left - on my forehead and around my jaws. The pinkish color - top right - I use on the cheeks as a blush. The white beige color - left bottom - I use as a highlighter on my nose and under the eyes.

 

Aangezien deze Golden Bronzer vier verschillende kleuren heeft, kan je deze bronzer gebruiken als zowel bronzer, blush als highlighter. Met deze Golden Bronzer heb je eigenlijk niet veel meer nodig, ideaal voor op reis of onderweg lijkt mij. Zelf gebruik ik de bruine kleuren om te contouren waarvan ik de donkerste kleur - rechtsonder - aanbreng op de jukbeenderen en de lichtere kleur - linksboven - aanbreng op mijn voorhoofd en rond mijn kaken. De rozige kleur  - rechtsboven - gebruik ik voor de wangen als een blush.  De witte beige kleur - linksonder - gebruik ik als een highlighter op mijn neus en onder de ogen.
About the application now. On the swatches you can see the different colors separately and the fifth is how the bronzer looks like mixed. On the first picture you see my skin as it looks with a little foundation and finishing powder. In the second photo I used every color of the Golden Bronzer, brown shades to contour, the rosy hue as blush and beige shade as a highlighter. Because of the soft colors this Golden Bronzer gives me a natural tone while still emphasis my face on certain points. I like!

 

Over naar het aanbrengen nu. Op de swatches kan je de diverse kleuren apart zien en de vijfde streep is dan hoe de bronzer eruit ziet gemixt. Op de eerste foto zie je mijn huid zoals die eruit ziet met een beetje foundation en finishing powder. Op de tweede foto heb ik elke kleur van de Golden Bronzer gebruikt, de bruine tinten om te contouren, de rozige tint als blush en de beige tint als highlighter. Door de zachte kleuren geeft deze Golden Bronzer mij een natuurlijke teint waarbij er toch nadruk wordt gelegd op bepaalde punten. I like! E.L.F. EYEBROW KIT
The second product is the Eyebrow Kit. This Eyebrow Kit is a handy box with two colors. The first color is a dark brown color and has a cream texture, the second color is a lighter brown and is a powder. For this Eyebrow Kit I chose the 'Dark' version 'cause my eyebrows are pretty dark, in addition, you also have 'Light', 'Medium' and 'Ash'. Het doosje heeft de inhoud van 3,5 gram. 

 

Het tweede product is het Eyebrow Kit. Dit Eyebrow Kit is een handig doosje met twee kleuren. De eerste kleur is een donkerbruine kleur en heeft een crème structuur, de tweede kleur is een iets lichter bruin en is een poeder. Voor deze Eyebrow Kit heb ik gekozen voor de 'Dark' versie gezien mijn wenkbrauwen redelijk donker zijn, daarnaast heb je ook nog 'Light', 'Medium' en 'Ash'. The box has a capacity of 3,5 gram. 
With this Eyebrow Kit you can easily and quickly create fuller, thicker and defined eyebrows. The dark cream is a pigmented wax that gives your brows shape by lining them. The lighter powder is a color fixative and keeps the curved shape. The kit also has a taklon brush. The brush has two sides: one side - a fine and oblique brush - gets your eyebrows in their curved shape, the other fills them in. This duo guarantees a long lasting color and a naturally beautiful look.

 

Met dit Eyebrow Kit kan je makkelijk en snel vollere, dikkere en gedefinieerde wenkbrauwen creëren. De donkere crème is een gepigmenteerde was waarmee je de wenkbrauwen vorm geeft door ze te omlijnen. Het de lichtere poeder is kleurfixerend en houdt de gebogen vorm vast. Bij de kit zit er ook een taklonpenseeltje. Het taklonpenseel heeft twee zijden: de ene kant - een fijn en schuin pensteeltje - brengt uw wenkbrauwen in hun gebogen vorm, de andere vult ze in. Dit duo garandeert een langdurige kleur en een natuurlijk mooie look. 
The pigmented eyebrow gel is used to define the eyebrows and shape. The angled brush ensures that you can make precise lines. You can give the eyebrows some more color with the eyebrow powder. With the eyebrow brush you fill your eyebrows in to give a natural, finished look. Of course you can also use the eyebrow gel to color with. I do this for example at the start of my eyebrows.

 

De gepigmenteerde wenkbrauwgel gebruik je om de wenkbrauwen te definiëren en vorm te geven. Het schuine penseel zorgt ervoor dat je precieze lijnen kan maken. De wenkbrauwen zelf kan je daarna inwerken met het wenkbrauwpoeder. Met het wenkbrauwpenseel vul je de wenkbrauwen op voor een natuurlijke, afgewerkte look. Uiteraard kan je de wenkbrauwgel ook gebruiken om mee in te kleuren. Dit doe ik bijvoorbeeld aan het begin van mijn wenkbrauwen.
And now le moment suprème. As you can see my eyebrows itself are quite dark and full. Something I'm certainly proud of, but they are not quite aligned and they aren't always easy to keep under control. After the use of the Eyebrow Kit, my eyebrows are neater and tighter, they are also, because of the coloring, a little darker, eyebrows 2.0! In addition, my eyebrows look certainly very natural and not made, yes I'm a fan!

 

En dan nu le moment suprème. Zoals je kan zien zijn mijn wenkbrauwen van zichzelf al vrij donker en vol. Iets waar ik zeker wel trots op ben, maar heel afgelijnd zijn ze niet en ze zijn niet altijd even makkelijk om onder controle te houden. Na het Eyebrow Kit, zijn mijn wenkbrauwen netter en strakker, ook zijn ze door de inkleuring een beetje donkerder, eyebrows 2.0! Daarnaast zien mijn wenkbrauwen er ook nog zeker heel natuurlijk uit en niet gemaakt, yes I'm a fan! CONCLUSIONIn conclusion, I am really happy with both products. The Golden Bronzer is a super easy product with which I can quickly contour my face so I get a healthy gloss. The Eyebrow Kit is also a useful set that make my eyebrows a bit neater and gives that extra oomph. Both products cost € 4 on the website of e.l.f. What do you think of these products?

 

In conclusie ben ik echt happy met beide producten. De Golden Bronzer is een super makkelijk product waarmee ik snel mijn gezicht kan contouren waardoor ik een gezonde gloss krijg. Het Eyebrow Kit is eveneens een handig setje die mijn wenkbrauwen ietsje netter maken en dat extra oomph geeft. Beide producten kosten € 4 op de website van e.l.f. Wat vind jij van deze producten?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram