Beauty - Rituals Ayurveda Set

10:58:00 AM


Hiyaa, darlings! Whoever follows me on Instagram, has probably already seen that I while ago I got a nice set of Rituals care from my boyfriend. The kit is called Ayurveda, the path to inner beauty - does he mean something by that? - And consists of a shower gel, body scrub and body lotion.


Hiyaa, darlings! Wie mij volgt op Instagram, heeft waarschijnlijk al gezien dat ik tijdje geleden een leuk verzorgingssetje van Rituals heb gekregen van mijn boyfriend. Het setje noemt Ayurveda, the path to inner beauty - does he mean something by that? - en bestaat uit een douche gel, body scrub en body lotion.YOGI FLOW SHOWER GELMost of you know the Foaming Shower Gel Sensation from Rituals. The shower gel that turns into foam upon contact with water. The shower gel is packaged in a large bus with a capacity of 200 ml. With a push-button you spray some gel on your skin, this is very easy and convenient and with one press you should have enough. The shower in this set is called Yogi Flow, it has a wonderfully sweet and floral fragrance.

 

De Foaming Shower Gel Sensation van Rituals kennen de meesten onder jullie wel al. De douchegel die verandert in schuim na contact met water. De shower gel is verpakt in een grote bus met een inhoud van 200 ml. Met een drukknop spuit je wat gel op je had, dit gaat heel vlot en handig en met één druk heb je al genoeg. De douchegel uit dit set is de Yogi Flow, deze heeft een heerlijk zoete en bloemige geur. The Foaming Shower Gel Sensation Yogi Flow combines ancient Ayurvedic ingredients, namely softening Sweet Almond Oil and Indian Rose. These ingredients provide the delicious and relaxing scent. This gel foams also likes crazy, it is soft and spreads easily. Everything you need. The Honey Touch body cream - which was also in the set - is ideal for use after the shower gel to experience the same fragrance experience.

 

De Foaming Shower Gel Sensation Yogi Flow combineert de eeuwenoude Ayurvedische ingredienten, namelijk verzachtende Zoete Amandelolie & Indiase Roos. Deze ingrediënten zorgen voor de heerlijke en relaxerende geur. Deze gel schuimt ook echt heerlijk, het is zacht en verspreid makkelijk. Everything you need. De Honey Touch bodycream - die ook in het setje zat - is ideaal om hierna te gebruiken om dezelfde geurervaring te beleven. As you can see from the picture above, this foaming shower gel foams really amazing! My skin after using the shower gel feels wonderfully hydrated and feels enormously soft. Myself and my whole bathroom smells like a sweet, floral blend, mmm delicious! The shower costs € 8 in the shop.


Zoals je kan zien op de foto hierboven, schuimt deze douche gel echt heerlijk! Mijn huid is na gebruik van deze douchegel heerlijk gehydrateerd en voelt ook enorm zacht aan. Ikzelf en heel mijn badkamer ruikt na gebruik naar een zoete, bloemige mix, mmm heerlijk! De douchegel kost € 8 apart. 


HONEY TOUCH BODY CREAMThe second product is the body cream that fits extremely well with the shower gel in terms of scent. This Honey Touch has the same smell as the shower gel and thus has a delicious sweet and floral fragrance. The body cream is packaged in a simple tube on which you have to press to use the body cream. It has a capacity of 100 ml.


Het tweede product is de body cream die enorm goed aansluit qua geur op de shower gel. Deze Honey Touch heeft dezelfde geur als de shower gel en heeft daarmee ook een heerlijke zoete en bloemige geur. De body cream is verpakt in een eenvoudige tube waarop je moet drukken om de body cream te gebruiken. Het heeft een inhoud van 100 ml. This Honey Touch is a rich, creamy body cream that nourishes the skin. The creamy and nourishing texture gives a silky feeling after use. This body cream has the same combination as the shower gel, combining the ancient Ayurvedic ingredients. The Himalaya Honey is the perfect skin softener and Indian Rose creates a relaxing effect on body and mind.


Deze Honey Touch is een rijke, romige bodycrème die de huid voedt. Door de romige en voedende textuur geeft het een zijdezacht gevoel na gebruik. Deze body crème heeft dezelfde combinatie als de douchegel, een combinatie van de oude Ayurvedische ingrediënten. De Himalaya Honing is de perfecte huidverzachter en de Indiase Roos zorgt voor een ontspannende uitwerking op lichaam en geest.The picture doesn't say much, but the body cream feels very soft and very smooth. Honey Touch is easy to rub in and is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy feeling behind. Not greasy, but delicious nourished and hydrated skin with a delicious scent. Yes, I'm loving it. You can buy this Honey Touch separately in the shop for €15,50 for a capacity from 200 ml, twice as much as this tube.

 

De foto zegt niet veel, maar de body crème voelt heerlijk zacht aan en is heel smeuïg. Honey Touch is heel makkelijk uit te wrijven en trekt snel in in de huid zonder een vettig laagje achter te laten. Geen vettig laagje, maar wel een heerlijk gevoed en gehydrateerde huid mét een heerlijk geurtje. Yes, I'm loving it. De Honey Touch kan je apart kopen in de winkel voor € 15,50 voor een inhoud van 200 ml, twee keer zoveel als deze tube dus. 

HIMALAYA SCRUBThe latest product in the set is a body scrub, called Himalaya Scrub. The body scrub is packaged in a jar where you have to scoop the scrub with your hands. Personally I dislike this for use in the shower since there is a possibility water gets in the jar. The body scrub has a capacity of 125 grams, but I was pretty disappointed when I opened the jar as half of the jar was air, whaaaaat ?!


Het laatste product in het setje is een body scrub, genaamd Himalaya Scrub. De body scrub zit verpakt in een potje waar je de scrub dan moet uitscheppen met je handen. Persoonlijk vind ik dit niet enorm handig voor in de douche aangezien er dan ook veel water in kan komen. De body scrub heeft een inhoud van 125 gram, maar ik was wel redelijk teleurgesteld toen ik het potje opende aangezien de helft van het potje lucht was, waaaaat?! This smooth and refreshing body scrub revitalizes the skin. Additionally, this scrub gives a cleansing effect and leaves a deeply nourishing oil film on your skin. Also this body scrub is enriched with lush aroma of Indian rose, and with soothing sweet almond oil. This Himalayan Scrub contains ancient crystal salt from the Himalayas with a cleansing and harmonizing effect for inner balance and vitality.

 

Deze fluweel zachte en verkoelende bodyscrub revitaliseert de huid. Daarnaast zorgt deze scrub voor een zuiverend effect en laat het een intens verzorgend olielaagje op je huid achter. Ook deze body srub is verrrijkt met de weelderige geur van Indiase roos, en met verzachtende zoete amandel olie. Eveneens bevat deze Himalaya Scrub oeroud kristalzout uit de Himalaya met een zuiverende en harmoniserende werking voor innerlijke balans en vitaliteit.Although there wasn't a lot of product in the jar, I am happy with the product itself. The body scrub is perfect in terms of rudeness for me, I love a rough scrub for the skin, but he is not too rough. The aroma of this scrub is also refreshing, in that way that it tickles my nose a bit in the shower. The body scrub stings enormously when it comes into wounds, auwtch! After use, my skin has indeed an oil film that you no longer wash away, my skin is nourished so delicious! The body scrub costs €19,50 for 450 gram. 


Ondanks dat er niet veel product in het potje zat, ben ik wel tevreden met het product zelf. De body scrub is perfect qua grofheid voor mij, ik hou wel van een grove scrub voor de huid, maar hij is niet té grof. De geur van deze scrub is ook heerlijk verfrissend, zodanig dat het mijn neus een beetje prikkelt in de douche. De body scrub prikt wel enorm in als het in wondje komt, auwtch! Na gebruik heeft mijn huid inderdaad een olie laagje dat je er ook niet meer afwast, mijn huid is heerlijk gevoed dus! De body scrub kost € 19,50 voor 450 gram.


In summary, I am really happy with this set. The smell is really my thing, lovely floral with a sweet touch. The shower gel foams extremely well and nourishes my skin. The body cream moisturizes and softens the skin as well. The body scrub nourishes my skin. Jup, this set is a winner. Have you ever used anything from this Ayurveda collection?


Samengevat, ben ik echt wel happy met dit setje. De geur is helemaal mijn ding, heerlijk bloemig met een zoet tintje. De douche gel schuimt geweldig goed en voedt mijn huid. De body cream hydrateert de huid en verzacht ook. De body scrub dan weer verzorgt en voedt mijn huid. Jup, dit setje is a winner. Heb jij al ooit iets gebruikt van deze Ayurveda collectie? Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram