Beauty - Mixa Hydrating Day Cream Anti-Redness

7:27:00 AM


Hiyaa sunshines! I said earlier that there is a new brand on the market in Belgium that specializes in products for sensitive skin, Mixa. The bad news for me is that I have extremely sensitive skin and redness, the good news is that Mixa has a moisturizing day cream for redness.

 

Hiyaa sunshines! Eerder vertelde ik al dat er een nieuw merk op de markt is in België dat zich specialiseert in producten voor de gevoelige huid, Mixa. Het slecht nieuws voor mij is dat ik een extreem gevoelige huid heb die snel rood wordt, het goede nieuws is dat Mixa een hydraterende dagcrème heeft tegen roodheid. 
The hydrating day cream anti-redness is a CC-cream specially designed for the sensitive and reactive skin, specifically to counter the redness of the skin and to ensure that soothes the skin. The packaging of these skin cream is not very special, a simple white tube on which you have to push to get the cream out .. easy and hygienic. The tube has a capacity of 50 ml, a normal amount for a day cream so.

 

De hydraterende dagcrème anti-roodheid is een CC-crème die speciaal ontworpen is voor de gevoelige en reactive huid, specifiek om de roodheid van de huid tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de huid kalmeert. De verpakking van deze huidcrème is niet heel bijzonder, een simpele witte tube waar je op moet duwen om de crème eruit te krijgen.. makkelijk en hygiënisch. De tube heeft een inhoud van 50 ml, een normale hoeveelheid voor een dagcrème dus. This hydrating day cream is enriched with cold cream, which moisturizes the skin, soothes the skin and strengthens the skin barrier. The CC cream is enriched with arnica flower which promots microcirculation, and reduces redness. The cream has a light green tint which neutralizes the redness by providing a color correction (CC). The formula of this cream has been tested under medical supervision. In addition it is hypoallergenic, contains no comedogenic and is paraben free.

 

Deze hydraterende dagcrème is verrijkt met cold cream, waardoor het de huid hydrateert, kalmeert en de huidbarrièere versterkt. De CC crème is verrijkt met arnica bloem dat microcirculatie bevordert en de roodheid vermindert. De crème heeft een lichtgroene tint die de roodheid neutraliseert door een kleurcorrectie (CC) te bieden. De formule van deze crème is getest onder medische controle. Het is daarnaast hypoallergisch, bevat geen comedogeen of parabenenThis moisturizing CC cream is thereby also very easy to use. After cleaning the skin in the morning,  you apply the cream on the face. You rub the cream in circular motion from bottom to top in on the skin. The cream itself has a non-greasy so it absorbs quickly into the skin and you won't start gleaming.

 

Deze hydraterende CC crème is daarbij ook nog eens heel makkelijk in gebruik. Na het reinigen van de huid 's morgens, breng je de crème iedere ochtend aan op het aangezicht. Je wrijft de crème in cirkelvormige beweging van beneden naar boven in op de huid. De crème zelf heeft een niet-vette textuur waardoor het snel in de huid trekt en je niet gaan glimmen.  With all the theory I should also show you the practice. In the picture above you see my skin after cleansing with a cleanser in the morning, on the after-photo you see my skin after applying the moisturizer. As you can see, my skin is a lot less red and there are less spots visible after using the CC cream, oooh wow I'm impressed! My skin feels soft and hydrated and is not at all greasy, you don't see my skin shine in the picture. I'm happy, my face looks less red and more even with the cream.

 

Met al die theorie moet ik natuurlijk ook wat praktijk laten zien. Op de foto hierboven zie je mijn huid na het reinigen met een cleanser 's morgens, op de na-foto zie je mijn huid na het aanbrengen van de dagcrème. Zoals je kan zien is mijn huid heel wat minder rood en vlekkerig na het gebruik van de CC crème, ooooh wow I'm impressed! Mijn huid voelt ook zacht en gehydrateerd aan en helemaal niet vettig, je ziet mijn huid dan ook niet glimmen op de foto. I'm happy, mijn gezicht ziet minder rood en egaler met de crème. 


Overall, I'm really impressed with this CC cream. My skin is extremely sensitive and usually this manifests in a red skin with spots. However, with this cream the redness disappears like snow in the sun. My skin looks nice and smooth, without spots and feels well hydrated. The hydrating day cream anti-redness costs € 6.49 and can be found at Di. What do you think of this product? Do you use a CC cream?

 

Samengevat ben ik echt onder de indruk van deze CC crème. Mijn huid is extreem gevoelig en dat uit zich meestal in een rode huid met vlekjes. Echter, met deze crème verdwijnt de roodheid als sneeuw voor de zon. Mijn huid ziet er mooi egaal uit, zonder vlekjes en voelt ook nog eens goed gehydrateerd aan. De hydraterende dagcrème anti-roodheid kost €6,49 en kan je momenteel vinden bij Di. Wat vind jij van dit product? Gebruik jij een CC crème?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram