Nails - Rimmel Rita Ora 60 Seconds Nude & White Hot Love

9:49:00 AM


I used to go totally loco in nail polish colors, the most striking colors first. Over the years I have learned that it don't always have to be popping colors, but subtle colors are also very beautiful and can be especially stylish. That's how I ended up with these two easygoing colors from Rimmel. Go white and nude!

 

Vroeger ging ik altijd los in nagellak kleurtjes, de opvallendste kleuren eerst. Door de jaren heen heb ik wel geleerd dat het niet altijd moet knallen, maar dat subtiele nagellak ook heel mooi en vooral stylish kan zijn. Zo ben ik ook bij deze twee easy-going kleuren van Rimmel terecht gekomen. Go white and nude! 
Both nail polishes are from the Rita Ora 60 Seconds collection of Rimmel. You all know that I've been looking for a nude nail polish for some time. The last one from Primark was not a success, so I continued searching. White nail polish also had been on my list for a while since I've emptied my old one. Given there was an action of Rimmel in the store, I could take two for the price of one.

 

Beide nagellakjes zijn van de Rita Ora 60 Seconds collectie van Rimmel. Jullie weten ondertussen dat ik al een tijdje op zoek ben naar een nude nagellak. De laatste van Primark was geen succes, dus ben ik verder op zoek gegaan. Een witte nagellak stond ook al een tijdje op mijn lijstje sinds mijn oude op is. Gezien er een actie van Rimmel in de winkel was, kon ik beide meenemen voor de prijs van één. The first is a nude nail polish called 'Lets Get Nude'. The nail polish comes from the first collection of Rita Ora and is also part of the 60 seconds nail polish collection. This nail polish should therefore dry in 60 seconds and furthermore it promises that it covers with one single layer. The jar has a capacity of 30 ml. The cap has a photo in the form of a stamp with Rita Ora wearing nail polish color.

 

Het eerste nagellakje is een nude lakje genaamd 'Lets Get Nude'. De nagellak komt uit de eerste collectie van Rita Ora en valt ook onder de 60 seconds nagellakjes. Deze nagellak zou dus in 60 seconden moeten opgedroogd zijn en verder belooft het ook dat het dekt vanaf één laagje. Het potje heeft een inhoud van 30 ml. De dop heeft een foto in de vorm van een postzegel met Rita Ora die de nagellak kleur draagt. This nail polish also has a special brush so you can easily cover the entire nail and this way you should only need one layer to get full coverage. Lets Get Nude has a nice soft nude pink color, but he's also slightly translucent so I do not think I'll get full cover with a single layer. Ok, testing!

 

Deze nagellak zou verder ook een speciaal borsteltje hebben waardoor je makkelijk de hele nagel kan dekken en waardoor je ook maar één laag nodig hebt om volledige dekking te krijgen. Lets Get Nude heeft een mooi zacht nude rozig kleurtje, maar hij is ook licht doorschijnend dus ik denk niet dat ik hier een dekking uit krijg met één laagje. Ok, testen maar! 
As I thought, you don't get full coverage with one layer of this nail polish. Even with two layers you still see the white of my nails very slightly, but not something that really bothers me. They do have fulfilled the 60 seconds on the other hand, dry in a minute. In terms of color, this really is the perfect nude nail polish! I finally found my nude nail polish, yay! This nail polish stays on for two days without chipping, on day three you see some damage. Not particularly long, but normal for a nail polish.

 

Zoals ik al dacht, heb je met dit lakje geen volledige dekking met één laagje. Zelfs met twee laagjes zie je het wit van mijn nagels nog heel lichtjes, maar niet iets waar ik mij enorm aan stoor. De 60 seconden belofte daarentegen hebben ze wel waar gemaakt, droog in een minuutje. Qua kleur is deze nagellak echt wel het perfecte nude! I finally found my nude nail polish, yay! Deze nagellak houdt het ook makkelijk twee dagen uit zonder te chippen, vanaf dag drie zie je wel wat beschadiging. Niet bijzonder lang, maar normaal voor een nagellak. 

The first is a nude nail polish called 'White Hot Love'. The nail polish also comes from the collection of Rita Ora and is also part of the 60 seconds nail polish collection. This nail polish should therefore dry in 60 seconds and furthermore it promises that it covers with one single layer. The jar has a capacity of 30 ml. 

 

Het tweede nagellakje is een wit lakje genaamd 'White Hot Love'. De nagellak komt eveneens uit de collectie van Rita Ora en valt ook onder de 60 seconds nagellakjes. Deze nagellak zou dus in 60 seconden moeten opgedroogd zijn en verder belooft het ook deze dat het dekt vanaf één laagje. Het potje heeft een inhoud van 30 ml. This nail polish also has a special brush so you can easily cover the entire nail and this way you should only need one layer to get full coverage. White Hot Love has a white covering color with some shimmer. In comparison with Lets Get Nude this color seems indeed to cover my nails in one layer. Curious!

 

Deze nagellak zou verder ook een speciaal borsteltje hebben waardoor je makkelijk de hele nagel kan dekken en waardoor je ook maar één laag nodig hebt om volledige dekking te krijgen. White Hot Love heeft een wit dekkend kleurtje met lichte shimmers in. In tegenstelling met Lets Get Nude lijkt deze kleur inderdaad wel te dekken in één laagje. Benieuwd! 
This nail polish gives much more coverage with one layer than Lets Get Nude, though I'm not completely satisfied since you can see through the polish. You have to pay attention that you don't use to much on the nails because it will make the nail polish looking a bit streaky on the nails. A second layer makes the streaks disappear and the nails are also fully covered. 60 seconds promise is also a success. In terms of color, I am really happy, I was afraid you would see the shimmer too clear, but the nail polish looks just beautiful smooth white on the nails. This nail polish seems also to hold out a little longer than the nude version, only by day three I see damage.

 

Dit lakje geeft met één laag al veel meer dekking dat Lets Get Nude, al ben ik niet helemaal tevreden aangezien je hier en daar nog door de lak kan kijken. Bij deze nagellak moet je wel oppassen dat je niet te veel aanbrengt aangezien het dan een beetje streperig gaat ogen op de nagels. Een tweede laagje zorgt dat het streperige resultaat verdwijnt en de nagels ook helemaal gedekt zijn. De 60 seconden belofte is hier ook een succes. Qua kleur ben ik echt wel blij, ik was bang dat je de shimmer te veel zou zien, maar de kleur oogt gewoon mooi egaal wit op de nagels. Deze nagellak lijkt het ook een beetje langer uit te houden dan de nude versie, pas bij dag drie zie ik beschadigingen. Overall, I am satisfied of these polishes. Lets Get Nude is the perfect nude nail color when talking about color. The only thing I find a bit disappointing in this color is the cover, but otherwise I'm satisfied. I have no complaints about White Hot Love, be careful that you won't use too much because this color will give your nails stripes - but frankly I have done my nails to hastily when applying this color -. The nail polishes of the Rita Ora collection cost € 3.99 each, but I have scored them at half the price. Are you familiar with these polishes?

 

Samengevat ben ik wel tevreden van deze lakjes. Lets Get Nude is het perfecte nude nagellakje qua kleur. Het enige dat ik een beetje vind tegenvallen bij deze kleur is de dekking, maar voor de rest ben ik tevreden. Over White Hot Love heb ik helemaal geen klachten, wel oppassen dat je niet te veel gebruikt want dan gaat deze kleur wel strepen - nu heb ik het eerlijk gezegd wel te haastig gedaan -. De nagellakjes van de Rita Ora collectie kosten € 3,99 elk, maar ik heb ze voor de helft van de prijs kunnen scoren. Ben jij al bekend met deze lakjes?

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram