Make Up - NARS Orgasm Blush

10:01:00 AM


NARS, a brand that really has been on my wish list for a long time with the Orgasm blush and highlighter Albatross. When I was on city trip in Paris, I've obviously went to a Sephora and without hesitation I've took the NARS Orgasm blush with me. I've waited long enough! Obviously a new product needs also a review!

 

NARS, een merk dat echt al een hele tijd op mijn wish list staat met zijn Orgasm blush en Albatross highlighter. Toen ik op city trip was in Parijs, ben ik uiteraard langs een Sephora gegaan en daar heb ik gewoon zonder aarzelen de NARS blush Orgasm meegenomen. I've waited long enough! Uiteraard hoort er bij een nieuw product ook een review! 

Just like me, you probably will have read several reviews about this blush. This blush is also the most popular color in the whole range of NARS and Orgasm is really a hype blush actually. Now the question is: is this blush worth the hype? The package is already promising. The blush is packaged in a nice black cardboard box with the name and ingredients written on it. The box itself has a matte black rubber look. Classy & stylish.

 

Net zoals mij zullen jullie waarschijnlijk al verschillende reviews hebben gelezen over deze blush. Deze blush is dan ook de populairste kleur in het hele gamma van NARS en rond Orgasm hangt er namelijk ook al een paar jaar een hele hype. Nu is de vraag maar is deze blush de hype waard? De verpakking belooft alvast veel goeds. De blush zit in een mooi zwart kartonnen doosje met daarop de naam en bestanddelen. Het doosje zelf heeft een zwarte matte rubberen look. Classy & stylish. 
The box is also much smaller than I had imagined, but no worries, there is more than enough blush. The box contains about 4.8 grams beautiful blush. The box also contains a small mirror, but no brush, not that I find this bad because those brushes usually disappoint. The blush itself is protected by a plastic film, which also carries the logo. About the ingredients, I am also quite happy. Although the blushes contain parabens to preserve their makeup, it also contains many plant-derived ingredients. NARS doesn't test on animals, also important!

 

Het doosje is ook veel minder groot dan ik mij had voorgesteld, maar no worries er zit meer dan genoeg blush in. Het doosje bevat zo'n 4,8 gram prachtige blush. Het doosje bevat ook een klein spiegeltje, maar geen brush, niet dat ik dit erg vind want die brushes vallen toch meestal tegen. De blush zelf is beschermd met een plastieken folie die ook het logo weer draagt. Over de ingrediënten ben ik ook best tevreden. Hoewel de blushes parabenen bevatten om te conserveren, bevat hun make up ook veel van planten afgeleide ingrediënten. NARS test trouwens niet op dieren, ook belangrijk! 
Lets talk about the color of this magnificent blush! Orgasm is a peachy pink with gold shimmer in it. It shines bright like a diamond in the sunshine. You can see the shine and shimmer clearly in the blush, but with sunshine it is really ... yes orgasm-worthy blush. The soft color makes the result look very natural and lively on the skin. The texture is silky and because the powder is micronized, it creates a soft, blendable application.

 

Lets talk about the color of this magnificent blush! Orgasm is een peachy roze kleur met gouden shimmer in. It shines bright like a diamond in the sunshine. De glans en shimmer zie je zo al duidelijk in de blush, maar met het zonlicht erin is het echt een... ja orgasme-waardige blush. De zachte kleur maakt dat het resultaat er heel natuurlijk en levendig uitziet op de huid. De textuur is zijdezacht en doordat het poeder gemicroniseerd is, zorgt het voor een zachte, blendable applicatie. 
How does this baby show on the skin? In the pictures above you can see the swatch on my arm. This swatch clearly shows the beautiful rosy peachy color of the blush and the golden shimmer that is incorporated in it. Of course I also applied the blush on my face and wooow! Orgasm really gives a beautiful natural look. From far away you can't see the golden shimmer, but up close you can see the golden speckles on your cheeks. Not everyone is here a fan of gold shimmer I know, but it is really subtle.

 

Hoe toont dit schatje nu eigenlijk op de huid? Op de foto's hierboven kan je de swatch zien op mijn arm. Deze swatch toont duidelijk de mooie peachy rozige kleur van de blush en de gouden shimmer die erin verwerkt zit. Uiteraard heb ik de blush ook aangebracht op mijn gezicht en wooow! Orgasm geeft echt een mooie natuurlijke look. Van ver kan je de gouden shimmer niet zien, maar van dichtbij zie je de gouden stipjes op je wangen. Niet iedereen is hier voor I know, maar het is wel enorm subtiel aanwezig.  
Another advantage of this Orgasm blush is that you will not quickly use too much of this blush. The blush is indeed beautiful and well pigmented, but it applies very subtle and it is very economical in use. The blush might cost a bit more, but I already know I'm going to do very long with it. In the photo above, I've used a little more blush than the photo below. The color is a little more present, but still natural.

 

Nog een voordeel van deze Orgasm blush is dat je niet snel te veel van deze blush zal aanbrengen. De blush is weliswaar prachtig en goed gepigmenteerd, maar het brengt enorm subtiel aan aangezien hij heel zuinig in gebruik is. De blush kost dus misschien wel iets meer, maar ik weet nu al dat ik er enorm lang mee ga doen. In de foto hierboven heb ik een beetje meer blush aangebracht dan de foto eronder. De kleur is ietsje meer aanwezig, maar nog steeds naturel. 


Overall, this blush is really worth the hype! It has a beautiful color, it looks natural on the skin, it doesn't apply too much and is very economical. What do you need more? The NARS blushes cost € 30 which is not really cheap, but this blush is more than worth it! Do you have experience with the blushes of NARS or this Orgasm?

 

Samengevat is deze blush echt wel de hype waard! Het heeft een prachtige kleur, hij oogt naturel op de huid, hij brengt niet te veel aan en is heel zuinig in gebruik. What do you need more? De blushes van NARS kosten € 30 wat niet echt goedkoop is, maar deze blush is het meer dan waard! Heb jij ervaring met de blushes van NARS of deze Orgasm?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram