Make Up - E.l.f. Lip Stain Hot Tamale

10:13:00 AM


Hiyaa sweeties! Recently, I was contacted by e.l.f. saying that they had quite a few new products on their webshop. As I used and tried e.l.f. products earlier and since I was very satisfied with the products, I was very curious about the new product. Today I'll review the new Lip Stain of e.l.f.

 

Hiyaa sweeties! Onlangs werd ik gecontacteerd door e.l.f. met de melding dat ze heel wat nieuwe producten op hun webshop hadden. Aangezien ik al eerder e.l.f. producten heb geprobeerd en er erg tevreden over was, was ik enorm benieuwd wat er deze keer allemaal te ontdekken viel. Vandaag review ik de nieuw Lip Stain van e.l.f.
The Lip Stain of e.l.f. is actually a lipstick in the form of a marker. It actually looks also like a color marker, but obviously the fluid of the pin is adapted to the needs of your lips. In terms of color, I chose one of the three new colors, called Hot Tamale. It is a reddish-orangish tan.

 

De Lip Stain van e.l.f. is eigenlijk een lipstick in de vorm van een stift. Het ziet er eigenlijk ook uit als een kleurstift, uiteraard is de vloeistof die van de stift komt wel aangepast aan de noden van je lippen. Qua kleur heb ik gekozen voor één van de drie nieuwe kleurtjes, genaamd Hot Tamale. Het is een rood-oranje achtig kleurtje. The Lip Stain of e.l.f. is a lipstick specially designed to provide an intense color. The lipstick has a professional point that lets you easily draw and color your lips. Furthermore, this Lip Stain has a nourishing formula enriched with vitamin E, which protects the lips from drying out.

 

De Lip Stain van e.l.f. is een lippenstift speciaal ontworpen om te zorgen voor een intense kleur. De lipstift heeft een professionele punt waarmee je heel makkelijk je lippen zou kunnen tekenen en inkleuren. Verder heeft deze Lip Stain een voedende formule verrijkt met vitamine E die de lippen beschermt tegen uitdroging.The application of this Lip Stain is also very easy! Simply apply on the lips, no additional application. It seems to me that it wouldn't be an idea to make use of a primer with this lip stain, since the primer will rather stick to the marker than staying on the lips. I do notice that the application is fairly stiff, color won't immediately on my lips. I have to apply it a few times and push pretty hard, not always a fun feeling on the lips

 

Het aanbrengen van deze Lip Stain is ook easy! Gewoon aanbrengen op de lippen, niet extra aanbrengen. Het lijkt mij trouwens ook helemaal geen idee om met deze lip stain gebruik te maken van een primer of dergelijke, aangezien de primer dan eerder aan de stift gaat plakken dan op de lippen gaat blijven. Ik merk wel dat het aanbrengen vrij stroef gaat, op mijn lippen komt er niet direct veel kleur tevoorschijn. Ik moet er toch een paar keer overgaan en redelijk hard duwen, niet altijd even fijn op de lippenSo on the swatch you can see that there is indeed a lot of color coming from the Lip Stain. It is not entirely an opaque color, but I had not really expected it because such 'lip markers' are rather watery. On the lips, the color is good and clearly present. The only downside is that the Lip Stain gets in the lines and clarify the bumps and sores - I bite my lips - on my lips. The Lip Stain isn't showing very equal on the lips. About the color I'm very pleased, really a nice popping red-orange color. A very positive point to this Lip Stain is that it stays really long on the lips. It will survive a whole day and meals without problems.

 

Zo op de swatch kunnen jullie zien dat hier inderdaad heel wat kleur van de Lip Stain komt. Het is wel geen geheel dekkende kleur, maar dit had ik ook eigenlijk niet verwacht aangezien dergelijke lipstiften eerder waterig zijn. Op de lippen is de kleur wel goed aanwezig en duidelijk zichtbaar. Het enige nadeel is dat de Lip Stain wel in de lijntjes trekt en de oneffenheden en wondjes - ik bijt op mijn lippen - op mijn lippen verduidelijken. De Lip Stain brengt dus niet echt egaal aan. Over de kleur ben ik wel énorm tevreden, echt een mooi knallend rood-oranje kleurtje. Een enorm positief punt aan deze Lip Stain is toch wel zeker dat het écht énorm lang op de lippen blijft zitten. Een hele dag en maaltijden overleeft het zonder problemen. The general verdict is that this is definitely a nice lipstick that stays on for a long time. The disadvantage is that it applies reasonably stiff and there is not an enormous amount of color coming from the marker the first time. I really need to take some time to get the color on my lips. In addition, the color gets in the lines and wounds on my lips, giving a not so smooth result. So it's a tradeoff here between application comfort and a beautiful long lasting color. Lip Stain costs € 2.50. Did you already know this product?

 

Het algemene verdict is dat dit zeker een fijne lippenstift is die heel lang op blijft zitten. Het nadeel is wel dat het redelijk stroef aanbrengt en er ook niet enorm veel kleur afkomt van de eerste keer. Ik moet mij dus wel even bezig houden met het inkleuren van mijn lippen. Daarnaast trekt de kleur ook in de lijntjes en wondjes van mijn lippen, wat een niet zo egaal resultaat geeft. Het is hier dus een afweging tussen comfort in aanbrengen en een mooie langdurige kleur. De Lip Stain kost €2,50. Ben jij hier al mee bekend?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram