Make Up - E.l.f. Lip Primer & Plumper

9:44:00 AM


I told you already that I recently received some new products from e.l.f. for reviewing. Today I tell you about a new lip product in their assortiment: the Lip Primer & Plumper. A product to get those vavavoom lips. 

 

Ik vertelde jullie al dat ik onlangs wat nieuwe producten van e.l.f. heb toegestuurd gekregen om te reviewen. Vandaag vertel ik jullie over een nieuw lipproduct in hun assortiment: de Lip Primer & Plumper. Een product om die vavavoom lippen te krijgen!
The Lip Primer & Plumper are packaged together in a tube. On one side you can find the primer and on the other site, the plumper. Together they have a capacity of 3.3 grams. The lip primer creates a base for lip color so that the color stays longer. The plumper beautifies the lips by making them look fuller and bigger. Ok, let's see about that!
 

De Lip Primer & Plumper zijn samen verpakt in één tube. Aan de ene kant kan je de primer terugvinden en aan de andere kant de plumper. Tezamen hebben ze een inhoud van 3,3 gram. De lip primer creëert een basis voor de lipkleur zodat de tint langer blijft zitten De plumper verfraait de lippen door ze er voller en groter te doen uitzien. Ok, let's see about that! 

LIP PLUMPEROne side of the Lip Primer & Plumper contains the plumper. A plumper is a product that makes the lips a little fuller so you will get that extra VaVaVoom. Yeaah Ow! The plumper has a capacity of 1.7 grams and is see through like a lip balm. The plumper is very easy to use and you actually apply it like a lipstick.
 

De ene kant van de Lip Primer & Plumper bevat de plumper. Een plumper is een product dat de lippen een beetje voller maakt waardoor je dus dat extra vavavoom-gehalte krijgt. Ow yeaah! De plumper heeft een inhoud van 1,7 gram en is doorzichter, een beetje zoals een lipbalsem. De plumper is heel makkelijk in gebruik en breng je eigenlijk aan als een lipstick. Het eerste De plumper ruikt heerlijk naar kaneel en met zijn subtiel tintelende effect verfraait hij uw lippen door ze er voller en groter te doen uitzienThe first thing that strikes me about the plumper is that it smells like cinnamon, personally I think this is a really lovely scent. Because of the cinnamon, the plumper has a tingling effect on the lips after application. It feels like you feel your lips enhancing. In the picture below you can see the result after applying the plumper. You can see it's not really a huge difference, my lips look a little fuller indeed, but it is not extreme. But it's a good care product as it keeps my lips well moisturized.

 

Het eerste wat mij opvalt aan de plumper is dat hij ruikt naar kaneel, persoonlijk vind ik dit echt een heerlijk geurtje. Door het kaneel heeft de plumper een tintelende effect op de lippen na het aanbrengen. Het is alsof je je lippen voelt vergroten. Op de foto hieronder kan je het resultaat zien na het aanbrengen van de plumper. Op het eerste zich zie je niet echt enorm veel verschil, mijn lippen zien er inderdaad wel ietsje voller uit, maar het is niet extreem. Wel is het een goed verzorgend product aangezien het mijn lippen goed gehydrateerd houdt. 


LIP PRIMEROn the other side of the tube you have the lip primer. A lip primer is like make-up primer, it is a base for the lips that results in the lipstick remaining longer and smoothly on the lips. The lip primer has a capacity of 1.6 grams and therefore a bit less than the lip plumper. Currently there is only one color available, namely Nature. It's a nude beige color, ideal as a base for lipstick.

 

Aan de andere kant van de tube vindt je de lip primer. Een lip primer is zoals een make up primer, het is een basis voor de lippen die ervoor zorgt dat een lipstick langer en vlekkeloos op de lippen blijft. De lip primer heeft een inhoud van 1,6 gram en dus een beetje minder dan de lip plumper. Momenteel is er maar één kleur beschikbaar, namelijk Natuur. Het is een beige nude kleur, ideaal als basis voor een lipstick. As you can see on this swatch this color a soft, skin-colored tint. Obviously this is not a nice color in case you want to use it as the only product on your lips, you have to apply a lipstick color after using the primer of course. The usage is also very easy. You apply the primer to unstained lips and massaging it gently in, this will make that the color stays all day. De primer voelt ook heel zacht en smeuïg aan

 

Zoals je kan zien op de swatch is deze kleur een zacht, huidskleurige tint. Uiteraard gaat dit geen mooi kleurtje zijn als je dit alleen aanbrengt, maar er hoort hier nog een lipstick over. Het gebruik is ook heel makkelijk. Je brengt de primer aan op ongekleurde lippen en masseert hem zachtjes in,  hierdoor zal de kleur normaal gezien de hele dag houden. The primer feels very soft and smooth. Well on the lips now. As I said, it looks bad when you just wear the primer alone. To test the primer, I used a lipstick that normally only stays on the lips for a few hours and one that is very smooth so it quickly fades. In combination with the primer this lipstick just stayed up all day, the lipstick itself remained almost perfect after a meal. YES, I am impressed with this primer.

 

Goed op de lippen nu. Zoals ik al zei, het ziet er niet uit als je enkel de primer draagt. Om de primer goed te kunnen testen, heb ik een lipstick gebruikt die normaal gezien maar enkele uurtjes op blijft zitten en heel smeuïg is waardoor hij dus snel vervaagt. In combinatie met de primer is deze lipstick gewoon een hele dag opgebleven, de lipstick bleef zelf nagenoeg perfect na een maaltijd. YES, ik ben onder de indruk van deze primer. 

CONCLUSION


Overall, I'm pretty happy with this Lip Primer & Plumper. The plumper has a nice scent and I do like the tingling effect, unfortunately my lips don't look extreme fuller with it. The lip primer is a gem. Even the most difficult lipstick that doesn't normally stay long, the lipstick remains extremely longer on the lips. Wow, really impressed! You can get the Lip Primer & Plumper for € 4. Are you familiar with such products?

 

Samengevat, ben ik best tevreden van deze Lip Primer & Plumper. De plumper heeft een lekker geurtje en ik vind het tintelend effect niet mis, helaas zien mijn lippen er niet extreem voller mee. De lip primer is dan weer een pareltje. Zelfs de moeilijkste lipstick die normaal gezien niet lang blijft, blijft extreem langer intact op de lippen. Wow, echt onder de indruk! De Lip Primer & Plumper kan je krijgen voor €4. Ben jij al bekend met dergelijke producten?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram