Beauty - Mixa Cold Cream Comfort Body Milk & Cold Cream Hand Cream

7:55:00 AM


Hiyaa sweeties! You know it or you don't know it, but there is a new brand in Belgium called Mixa! Mixa has been around in France for a while but now it's also available in Belgium. This new brand is so special because it focuses on products for people with sensitive skin. Something I'm very happy about with my sensitive skin. Today I introduce you to two skin products that are specifically designed for dry skin: Cold Cream Hand Cream and Cold Cream body milk.

 

Hiyaa sweeties! Jullie weten het of jullie weten het niet, maar er is een nieuwe merk in België genaamd Mixa! Mixa bestaat al een tijdje in Frankrijk, maar is sinds kort ook te verkrijgen in België. Wat dit nieuwe merk zo speciaal maakt is dat het met zijn producten focust op de mensen met een gevoelige huid. Iets waar ik met mijn over gevoelig huidje alleen maar blij van word. Vandaag stel ik jullie voor aan twee huidproducten die specifiek zijn ontworpen voor de droge huid: Cold Cream Handcrème en Cold Cream body milk. MIXA COLD CREAM COMFORT BODY MILKI start with the Cold Cream Body Milk. This body lotion is a nourishing and moisturizing body milk specially designed for people with dry and tight skin. The packaging is not really special. It's a fairly standard body lotion bottle, not really modern, just what it should be. The body lotion works with a pump system, hygienic, but not always convenient since that pumps can get clogged with dried up body lotion. The scent of this body lotion is also not very special, kind of a Nivea-scent. 

 

Ik begin bij de Cold Cream Body Milk. Deze body lotion is voedende en hydraterende body milk die speciaal ontworpen is voor mensen met een droge en trekkerige huid. De verpakking is niet echt speciaal. Het is een redelijk standaard body lotion fles, niet echt modern, gewoon wat het moet zijn. De body lotion werkt met een pompsysteem, hygiënisch, maar niet altijd even handig aangezien die pompjes al eens dicht kunnen slibben door opgedroogde body lotion. De geur van deze body lotion is trouwens ook niet heel speciaal, een beetje een Nivea-geur. This body milk is also a Multi-Comfort Body Lotion with Cold Cream .. Que? Multi-comfort because this body lotion soothes the 5 signs of discomfort - tightness, tingling, roughness, dryness and itching - of very dry skin. Cold Cream then is a synergy of essential ingredients to comfort the skin. He nourishes, softens and soothes signs of dry and rough skin. When applying, the skin is actually nourished, soothed and protected. In addition, the body lotion is free of parabens, coloring and is hypoallergenic.
 

Deze body milk is eveneens een Multi-Comfort Body Lotion met Cold Cream.. Que? Multi-comfort omdat deze body lotion de 5 tekenen van ongemak - Trekkerigheid, tintelingen, ruwheid, jeuk en uitdroging - van zeer droge huid kalmeert. Cold Cream dan weer is een synergie van essentiële ingrediënten om de huid comfort te geven. Hij voedt, verzacht en kalmeert tekenen van een droge en ruwe huidBij het aanbrengen wordt de huid eigenlijk gevoed, gekalmeerd en beschermd. Daarnaast is de body lotion vrij van parabenen, kleuring en is hij hypoallergeen. Ok, this lotion should be very good for dry skin. "Unfortunately", I do not really suffer from dry skin, especially this winter I had barely dry skin. So I can not really say if this lotion does something against dry skin. What I can tell you that the body lotion is soft and easy to apply. The body lotion also attracts very quickly and after using my skin feels super soft. In addition, I wanted to test wether the nourishing properties of the cold cream maybe could do something about the red spots you can get with sensitive skin. As you can see in the photo below the body lotion does something good with this problem.
 

Ok, deze bodylotion zou dus heel goed zijn voor de droge huid. "Helaas" heb ik niet echt last van een droge huid, zeker deze winter heb ik er amper last van gehad. Dus ik kan jullie niet echt met zekerheid zeggen of het iets tegen de droge huid doet. Wel kan ik jullie vertellen dat de body lotion enorm zacht aanvoelt en makkelijk uitsmeert. De body lotion trekt ook heel snel in en na gebruik voelt mijn huid super zacht. Daarnaast wou ik eens testen of de verzorgende eigenschappen van de cold cream misschien ook iets kon doen aan rode plekken die je als persoon met een gevoelige huid wel eens kan krijgen. Zoals je kan zien op de foto hieronder doet de body lotion toch wel iets met dit probleem. 


 
COLD CREAM HAND CREAMThe second product is a cold cream hand cream. Quite simple said, this is a hand cream for people who suffer from tightness and dry hands. The same idea as the body lotion in fact, but in the form of a hand cream. Here too, the packaging is not too special. A handy tube you have to squeeze to get the cream out. Hygienic, nothing to criticize.
 

Het tweede product is een cold cream handcrème. Eigenlijk heel simpel gezegd is dit een handcrème voor mensen die last hebben van droge en trekkerige handen. Hetzelfde idee als de body lotion eigenlijk, maar in de vorm van een handcrème. Ook hier is de verpakking niet al te speciaal. Een handige tube waar je op moet duwen om de crème eruit te krijgen. Hygiënisch, niets op aan te merken. The Cold Cream Hand Cream also nurtures and soothes the dry hands at the 5 signs of discomfort. The Cold Cream here has the same components as the body lotion, but the texture of this hand cream is thicker and smoother than the body lotion. The unique texture is resistant to water, so the hands remain protected even after three washes. The hands are nourished, soothed and permanently protected. Additionally, the formula is non-greasy, non-sticky and absorbed immediately. Furthermore, it is hypoallergenic and free of parabens and coloring.
 

De Cold Cream handcrème staat dus ook in voor het voeden en kalmeren van de droge handen bij de 5 tekenen van ongemak. De Cold Cream heeft hier dezelfde bestanddelen als de body lotion, maar de textuur van deze handcrème is wel dikker en smeuïger dan de body lotion. De unieke textuur is bestand tegen water, zodat de handen beschermd blijven na zelfs 3 wasbeurten. De handen worden gevoed, gekalmeerd en permanent beschermd. Daarnaast is de formule ook niet vet, niet plakkerig en dringt het onmiddellijk in. Verder is hypoallergeen en vrij van parabenen en kleuring. Anyway, now I don't really suffer from dry hands, I do in the winter but this has been solved. At the time, I have a small project where I work with sandpaper so my hands are very rough and dry, ahaaa, perfect! I apply a little and spread it out. The hand cream absorbs almost immediately into my skin and leaves a delicate protective layer behind. Your hands are after use clearly a little greasy, but it certainly does feed. Boy oh boy I'm addicted! Ok, not a fan of the feeling that I obviously have something put on my hands, but my hands are instant nourished and hydrated, wow!

 

Ieder geval heb ik nu niet echt last van droge handen, wel in de winter maar dit is eigenlijk al opgelost. Op het moment ben ik wel met een klein projectje bezig waarbij ik met schuurpapier werk waardoor mijn handen wel heel ruw en droog worden, ahaaa, ideaal! Ik breng een beetje aan en smeer het uit. De handcrème trekt vrijwel onmiddelijk in mijn huid en laat een zacht beschermlaagje achter. Je handen zijn dus na gebruik duidelijk ietsje vettiger, maar voeden doet het zeker wel. Oh boy boy I'm addicted! Ok, geen fan van het gevoel dat ik duidelijk iets heb aanbracht op de handen, maar mijn handen zijn instant gevoed en gehydrateerd, wow! Conclusion? Yes, I kinda like these products. Although I can not really test it on their actions against dry skin, I do notice that my skin is nicely hydrated and contains no trace of dryness, not even at the elbows, so it HAS to do something. Especially at this time, I am very pleased with the hand cream because my hands are a little crying with all that sanding. The body lotion costs € 4.99 and the hand cream € 3.49. What I find a pretty fair price for these products. What do you think of this product?

 

Conclusie? Ja, ik vind deze producten wel wat. Hoewel ik ze niet echt heel goed kan testen op hun werking tegen de droge huid, merk ik toch wel dat mijn huid mooi gehydrateerd is en geen enkel spoortje van droogte bevat, zelfs niet op de ellebogen of zo, dus it has to do something. Vooral op dit moment ben ik enorm tevreden met de handcrème aangezien mijn handen nu wel een beetje afzien met al dat schuren. De body lotion kost €4,99 en de handcrème €3,49. Wat ik een vrij correcte prijs vind voor deze producten. Wat vind jij van deze producten? Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram