Outfit - Casual in Jardin du Luxembourg

9:29:00 AM


So we did one outfit in Paris, but you can't stand on one leg either. So we did another outfit shoot. This time it is also a casual outfit, easy to explore Paris with. Maybe casual, but I used some fashionable accents in this outfits. The eye catcher of this outfit however are my new sneakers from Nike. Perfect to fitness with, but also ideal to walk around in Paris. 

 

Dus hebben we één outfit in Parijs gehad, maar je kunt niet op één been staan natuurlijk. Dus hebben we nog een andere outfit shoot gedaan. Deze keer is het ook een casual outfit, gemakkelijk om Parijs mee te verkennen. Misschien casual, maar ik heb wel een aantal modieuze accenten in deze outfit gebruikt. De blikvanger van deze outfit zijn echter mijn nieuwe sneakers van Nike. Perfect om mee te fitnessen, maar ook ideaal om in Parijs rond mee te lopen.
When walking a whole day long in Paris - no metro -, you need some serious comfortable shoes. Thanks to these babies I survived every day with ease. I'm also wearing my new jacket I recently bought. It's a midseason jacket, ideal for the warmer days during the winter or autumn or the colder days during spring or summer. Fact is khaki looks ridiculously good on me! 

 

Wanneer je een hele dag rondloopt  in Parijs - geen metro -, heb je echt wel een paar ernstige comfortabele schoenen nodig. Dankzij deze babies heb ik elke dag met gemak overleefd. Ik draag hier ook mijn nieuwe jas die ik onlangs heb gekocht. Het is een midseizoen jasje, ideaal voor de warmere dagen in de winter of herfst of de koudere dagen in het voorjaar of de zomer. Feit is kaki staat mij belachelijk goed!
Because the jacket has a golden zipper, I used some golden details in my outfit to finish the whole look. My favorite leather legging is also present, because it's just so comfy to walk in them, but also it's a perfect combination with my jacket. These pictures are also taken by my boyfriend, not bad for his second time, right? 


Omdat de jas een gouden rits heeft, gebruikte ik een aantal gouden details in mijn outfit om de hele look af te maken. Mijn favoriete lederen legging is ook aanwezig, want het is gewoon zo comfortabel om in te wandelen, maar het is ook een perfecte combinatie met mijn jas. Deze foto's zijn ook genomen door mijn vriend, niet slecht voor zijn tweede keer, nietwaar?

I'm wearing:
Jacket - H&M / Shirt - H&M / Leggin - Mango / Earrings - Clouds of Fashion / 
Necklaces - Primark / Ring - Jeweltys / Watch - Unknown / Sneakers - Nike / Bag - h&MStay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram