New - Mirrored Lennon Sunglasses

10:09:00 AM


Hiyaa dearies! So finally spring is here! Because of the warmer temperatures, I've already made a small shift in my wardrobe. Winter clothes to the back, summer clothes to the front! So now that it's spring, we can also expect us to get some more sun. Sun also stands for sunglasses and that is exactly what I bought me already.

 

Hiyaa dearies! Dus eindelijk is de lente hier! Door de warmere temperaturen heb ik ondertussen al een kleine shift gemaakt in mijn kleerkast. Winterkleren to the back, zomerkleren to the front! Nu het lente is, mogen we ons ook aan meer zon gaan verwachten. Zon betekent natuurlijk ook een zonnebril en dat is exact hetgeen ik mij al heb aangeschaft. 
Ok, yeah so I have already a pretty sunglasses collection. But a girl can never have enough sunglasses! I also wanted to try something different than the usual models I wear - aviator model or classic Ray Ban model - and I decided to go for a round sunglasses. I found a round John Lennon sunglasses online at QueenC.

 

Ok, ja ik heb al een mooie zonnebrillen-verzameling ondertussen. But a girl can never have enough sunglasses! Ook wou ik eens iets anders proberen dan de normale modellen die ik draag - aviator model of classic Ray Ban model - en besloot ik voor een ronde zonnebril te gaan. Ik vond een rond John Lennon zonnebril online op QueenCThe sunglasses have round, mirrored glasses. The glasses have an orange glow that can be pink and sometimes even green. The frame and rim of the glasses have a golden color. I am really happy with these sunglasses and I think the model suits me. I might have preferred the glasses a little bit bigger. What do you think of my new sunglasses?

 

De zonnebril heeft ronde, gespiegelde glazen. De glazen hebben een oranje gloed die naar roze kunnen neigen en soms ook een groene tint hebben. Het kader en omranding van de glazen heeft een gouden kleur. Ik ben echt wel tevreden met deze zonnebril en ik vind de vorm mij ook wel staan. Ik had de glazen misschien liever ietsje groter gezien. Wat vind jij van mijn nieuwe zonnebril?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram