Make Up - M.A.C. Lipstick Pink Plaid

9:48:00 AM


Hiyaa dearies! A while ago I showed you my first MAC lipstick ever! You really can't argue about the fact that these lipsticks are beautiful quality lipsticks. This is exactly the reason why it didn't take me long to buy my second lipstick by M.A.C. This time I went more for a spring color.

 

Hiyaa dearies! Een tijdje geleden had ik jullie voorgesteld aan mijn eerste M.A.C. Lipstick ever! Dat het prachtige kwaliteitsvolle lipsticks zijn daar valt eigenlijk niet over te discussiëren. Hierdoor heeft het ook niet lang geduurd of mijn tweede lipstick van M.A.C. was een feit. Deze keer ging ik meer voor een lente kleurtje. 
So for my second lipstick I went for a lighter, more summery color. The lipstick is one from the matte collection and is named "Pink Plaid". The lipstick is packaged in a simple black box, Pink Plaid has the typical lipstick packaging from MAC. It contains a total of 3 grams, which is a normal content for lipstick.

 

Voor mijn tweede lipstick ben ik dus gegaan voor een lichter en meer zomers kleurtje. De lipstick is eentje van de matte collectie en heeft de naam 'Pink Plaid' mee gekregen. De lipstick zit verpakt in een simpel zwart doosje, Pink Plaid heeft de typische lipstick verpakking van M.A.C. Het bevat in totaal 3 gram, wat een normale inhoud is voor lipstick.
Because of my pale skin I'm someone who won't look too well with soft color because those colors make me even paler. However, for the spring and summer a soft color is kind of ideal, so I looked for a nice soft color with a dark undertone and so I ended up with the color "Pink Plaid". Pink Plaid is a rosy lipstick with a warm undertone leaning a little toward the violet.

 

Door mijn bleke huidje ben ik iemand die niet echt enorm goed met zachte kleuren staat aangezien die kleuren mij nog bleker maken. Echter voor de lente en zomer is een zacht kleurtje wel ideaal, dus zocht ik naar een leuk zacht kleurtje met een donkere ondertoon en zo kwam ik uit bij de kleur 'Pink Plaid'. Pink Plaid is een rozige lipstick met een warme ondertoon die een beetje naar het violet leunt. The swatch on my arm clearly shows the matte finish of the lipstick and also the pigment. The matte finish ensures that the color doesn't make the lips shiny, this is also the reason why matte lipsticks remain longer on the lips. The color of this Pink Plaid has a lovely coverage and gives a beautiful color to the lips. The texture of the lipstick is pretty smooth and soft, but the matte finish makes the color still very deep and opaque.

 

De swatch op mijn arm laat duidelijk de matte finish zien van de lipstick en eveneens het pigment. De matte finish maakt dat de kleur geen glans afgeeft, hierdoor blijven matte lipsticks ook makkelijker zitten op de lippen. De kleur van deze Pink Plaid echt enorm dekkend en geeft een prachtige kleur af. De textuur van de lipstick is vrij smeuïg en zacht, maar door de matte finish is de kleur toch heel diep en dekkend. When you use the lipstick for the first time, it feels a bit taut. When you use it a few times more, the lipstick gets a lot smoother and become easier to apply. The lipstick divides pretty evenly over the lips and thereby doesn't get in the lines of my lips. In terms of sustainability, this lipstick stays put really long. It can easily survive a meal and only around the afternoon I need a bit of retouching in order to get the full color back. 

 

Wanneer je de lipstick voor het eerst aanbrengt, voelt hij wel een beetje trekkerig aan. De keren daarna is de lipstick al heel wat smeuïger geworden en makkelijker aan te brengen. De lipstick verdeelt mooi gelijk over de lippen en kruipt daarbij niet in de lijntjes. Qua houdbaarheid, blijft deze lipstick echt ontzettend lang zitten. Een maaltijd kan het met gemak aan en pas rond de namiddag moet ik een beetje bijwerken om de volle kleur weer te krijgen. 


Briefly, this Pink Plais lipstick from M.A.C. is like the other one a real winner. The pigment is incredible, the color is beautiful pink and the coverage is just a-ma-zing. The lipstick stays on with ease all day long and the color doesn't make me paler. What do you think of this lipstick? You likey?

 

Kort samengevat is deze Pink Plaid lipstick van M.A.C. net als mijn vorige een echte winner. Het pigment is ongelooflijk, de kleur is mooi roze en de dekking is gewoon ge-wel-dig. De lipstick blijft ook met gemak een hele dag op de lippen en de kleur maakt mij gelukkig ook niet bleker! Wat vind jij van deze lipstick? You likey?Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram