Hair - Andrélon Volume Duo Mist

10:31:00 AM


Hiyaa dears! Today another big day in my quest for voluminous hair. On my way, I have seen a number of good products to get some volume, but still I'm not yet quite satisfied with the result: not enough volume, the hair gets greasy, the volume doesn't stay long enough ... today I introduce you to another product for volume: the Andrélon Volume Duo Mist.

 

Hiyaa lieverds! Vandaag weer een dag in mijn grote queeste naar volumineus haar. Op mijn weg ben ik al een aantal goede producten tegen gekomen om volume te verkrijgen, maar steeds ben ik toch weer net niet helemaal tevreden over het resultaat: niet genoeg volume, het haar wordt er vettig van, het volume blijft niet,... Vandaag stel ik jullie voor aan weer een product voor volume in het haar:  de Andrélon Volume Duo Mist. 
The Andrélon Volume Duo Mist is a product that promises long-lasting volume from the roots. Let that 'long-lasting' just be the thing what I'm looking for. This product would, thanks to spraying a few times in the hair, ensure a volume boost that remains a long time without the need to apply the product again. In addition, this duo mist would also to take care of the hair making it soft and silky. Okay, let's see about that!

 

De Andrélon Volume Duo Mist is een product dat langdurig volume vanaf de haaraanzet belooft. Laat dat 'langdurige' nu net iets zijn waar ik naar op zoek ben. Dit product zou dus aan de hand van een paar keer sprayen in het haar moeten zorgen voor een volume boost die lang blijft zonder het product opnieuw te moeten aanbrengen. Daarnaast zou deze duo mist het haar ook moeten verzorgen waardoor het zijdezacht aanvoelt. Okay, let's see about that! The product contains 150 ml and has a spray cap. Very handy, very hygienic. Before applying, you shake the product so that the upper white liquid mixes well with the purple translucent liquid, in that way the whole content is white. After shaking you apply to towel-dried hair and you style your hair. When the volume is getting less, you can get it back by using your hands or a brush.

 

Het product zit verpakt in een fles van 150 ml en heeft een spray dop. Heel handig, heel hygiënisch. Voor je het product aanbrengt moet je goed schudden zodat de bovenste witte vloeistof goed mengt met de paarse doorschijnende vloeistof waardoor heel de inhoud wit gaat zien. Na het schudden brengt je het aan op handdoekdroog haar en breng je het in model. Wanneer het volume wat zakt, kan je dit er weer snel in krijgen met je handen of borstel. And this is the result .. disappointing! I simply followed the explanation on the package and I did what I had to do, but unfortunately the volume isn't here. If you might looking very good, maybe you do see a tiny bit more volume with the duo mist than when I use nothing. In the second picture I pushed my hair a little bit upwards with my hands and ok, yes, something happened, but nothing to be happy about ... So I don't know, this product isn't working for my hair.. maybe because I have a lot and thick hair?

 

En dit is dan het resultaat.. teleurstellend! Ik heb gewoon de uitleg op de verpakking gevolgd en gedaan wat moest, maar helaas het volume blijft uit. Als je misschien heel precies gaat kijken, zie je misschien wel een ietsiepietsie meer volume met de duo mist dan wanneer ik niets gebruik. Op de tweede foto heb ik nog een beetje met mijn handen in mijn haren liggen duwen en ok, ja, er gebeurt iets, maar niets om blij van te worden... Dus ik weet het niet, dit product werkt niet voor mij... Misschien omdat ik veel en dik haar heb?


Conclusion? This is a dissapointment. No, I really am disappointed by the result of this product. It gives no volume, so it also doesn't hold the volume and it cost me just extra effort in my shower ritual without getting me anything in return. Ok, yes, the smell is not bad, but that's about it. I don't know if my bush of thick hair have something to do with it? But anyway if you have the same hair as me, save yourself the cost and don't bother giving this one attention. This Andrélon Volume Duo Mist costs € 4.59. I bought this during a Andrélon action where you got 1 + 1 free, so I didn't lose a lot.

 

Conclusie? Een teleurstelling. Nee, ik ben echt enorm teleurgesteld door het resultaat van dit product. Het geeft geen volume, daarbij houdt het dus ook geen volume en het kost mij gewoon extra moeite bij mijn doucheritueel zonder dat ik er iets voor terugkrijg. Ok ja, de geur is niet slecht, but that's about it. Ik weet niet of mijn bos dikke haren er iets mee te doen hebben? Maar ieder geval als je hetzelfde haar als mij hebt, bespaar jezelf de kosten en laat deze links liggen. Deze Andrélon Volume Duo Mist kost € 4,59. Ik heb deze gekocht bij een Andrélon actie waarbij je 1 + 1 gratis kreeg, dus er is niet te veel aan verloren gelukkig. Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram