Food - Puur Eten by Pascale Naessens

9:23:00 AM


De meeste mensen hier weten dat ik sinds september alleen woon in Nederland, op zich niet zo speciaal aangezien ik dit ook een aantal jaar heb gedaan tijdens mijn studies. De combinatie alleen wonen en werken maakte wel dat ik ineens heel wat minder tijd had om iets culinair te creëren, zeker als je nog eens een uur wilt sporten elke avond. Dus dat resulteerde in snelle voorgepakte maaltijden. Met kerstmis kreeg mijn moeder echter het boek 'Puur Eten' van Pascale Naessens en daar heb ik toch heel wat uit geleerd. Daarom vond ik het zeker ook interessant om het voor te stellen aan jullie. 


Most people here know that I live in the Netherlands by myself since September, in itself it isn't special as I've already done that a few years during my studies. The combination of living alone and working made me having a lot less time to create something culinary, especially if you want to fitness for an hour every night. So that resulted in rapid pre packed meals. At Christmas my mother got the book "Pure Food" from Pascale Naessens as a present and I have read it too and learned a lot from it. Therefore I thought it was interesting for you too.
Puur Eten is het verzamelboek van een aantal van de gerechten van Pascale Naessens met daarbij nog extra informatie over haar visie op voedsel en de voedselindustrie. Pascale Naessens gaat hier niet uit van een dieet of het eten van speciaal zaken. De essentie hier is dat puur eten, gewone pure ingrediënten die niet behandeld zijn door de voedselindustrie, eigenlijk de beste manier van eten is. Terug naar de jager-verzamelaars eigenlijk. 


Pure Food is the book collection of some of the dishes from Pascale Naessens accompanied by additional information about her views on food and the food industry. Pascale Naessens isn't talking about a diet or eating special things. The essence here is that pure food, original pure ingredients that are not created by the food industry, is actually the best way of eating. Back to the hunter-gatherers actually.
Zo zijn ontbijtgranen - van Special K tot honey pops - eigenlijk allemaal even ongezond, omdat er overal toevoegde suikers, vetten en snelle koolhydraten inzitten. Juist die gemanipuleerde zaken maken het eten eigenlijk zo ongezond en onbewust verslavend en als gevolg daarvan ook verdikkend. Zo ben ik ook al een paar weken overgestapt op het fruitontbijt van Pascale Naessens, enkel pure ingrediënten en ik kan er makkelijk vier uur op teren voor ik terug honger krijg. Misschien ook niet onbelangrijk: het is heerlijk. 


Thus cereals - from Special K to honey pops - all are incredibly unhealthy, because they contain added sugars, fats and fast carbohydrates. Exactly those manipulated things make the food so unhealthy and unconscious addictive and as a result also thickening. So I switched a few weeks to the fruit breakfast from Pascale Naessens, just pure ingredients and I can easily keep going for four hours before I get hungry. Maybe not unimportant: it's delicious
Buiten dat er veel snelle koolhydraten in geraffineerde voedselmiddelen zitten die ervoor zorgen dat eigenlijk alles eerder sneller wordt opgenomen door het lichaam in plaats van verwerkt te worden en te worden gebruikt door ons lichaam, zijn deze voedselmiddelen ook zeer verslavend. De geraffineerde voedselmiddelen hebben ook als effect dat we er altijd maar meer van willen en er gewoon echt naar snakken. Een paar maandje leven op het voedsel volgens Pascale Naessens en je hebt die snacks niet meer nodig. 


Besides the fact that there are many fast carbohydrates in the refined food resources that basically ensure everything will be absorbed more quickly rather than processed by the body and used for our body, these food resources are also highly addictive. Refined food resources also have the effect that make us always want more and make us crave for it. A few month living on the food according to Pascale Naessens and you no longer need snacks.
Zoals je kan zien, staan er ook een aantal heerlijke recepten in. Het zijn niet alle recepten van haar andere kookboeken, maar de meeste staan er wel in. Uiteraard kan je ook - naarmate dat je meer gekend bent met de manier van koken - variaties op deze recepten gaan creeëren. Ikzelf ben nu niet bepaald een keukenprinses en heb ook geen geduld, maar toch is elk recept al mooi gelukt. De meeste recepten duren ook maar zo'n 5 minuten qua voorbereiden en 10 à 20 minuten - indien het in de oven moet - voor de bereiding zelf. 


As you can see, there are also a lot of delicious recipes. These are not all the recipes of her other cookbooks, but most are in it. Of course you can make - as you're more known with the way of cooking - variations on these recipes. I myself am not exactly a kitchen princess and have no patience, but each recipe has been pretty successful. Most recipes also only last about 5 minutes in terms of preparation and 10 to 20 minutes - if it should cook it in the oven - for the preparation itself.
Misschien wel het beste nieuws? We mogen zoveel chocolade eten als we willen - uiteraard met mate. De enige voorwaarde is natuurlijk wel dat het pure chocolade is. Melkchocolade is op het randje omdat er dan weer extra ingrediënten zoals melk, boter en suiker in verwerkt zitten, witte chocolade is sowieso een no go. Hoewel ik zelf meer een fan was van melkchocolade, smaakt dat blokje pure chocolade toch wel bij een tasje thee. 


Maybe the best news? We can eat as much chocolate as we want - of course with moderation. The only condition is of course that it is dark chocolate. Milk chocolate is on the verge because there are additional ingredients such as milk, butter and sugar processed in it, white chocolate is always a no go. Although I myself was more a fan of milk chocolate, dark chocolate tastes amazing anyway with a cup of tea.


Zoals jullie waarschijnlijk al hebben kunnen merken, ben ik echt wel een fan van de manier van koken van Pascale Naessens. Het is makkelijk, snel, lekker en gezond, ik heb echt geen idee wat ik nog meer moet hebben. Als je niet direct zin hebt om haar boeken te kopen en toch iets wilt uitproberen, op haar website staan ook een aantal recepten. Veel kookplezier! 


As you can probably already noticed, I am really a fan of the cooking from Pascale Naessens. It's easy, quick, tasty and healthy, I really have no idea what more I should have. If you aren't convinced or don't want to buy her books immediately, but still want to try something out, there are a number of recipes on her website. Lots of fun cooking!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram