Beauty: GUAM Fanghi d'alga Anti-Cellulite Treatment

9:04:00 AM


Cellulitis, bijna elke vrouw heeft er last van en met de zomermaanden in aantocht wil je die appelsienenhuid toch wel een beetje zien verdwijnen. Zelf heb ik niet enorm veel last van cellulitis, het is vooral onder druk (dus als ik met mijn handen een stuk bil samen duw) dat ik last heb van putjes. Ik word hier vooral mee geconfronteerd wanneer ik paaldans, aangezien je enorm veel druk zet op je (boven)benen en de huid dan blijft 'plakken' aan de danspaal. Nu kreeg ik onlangs een testpakket van GUAM voor cellulitis onder druk en voor een gevoelige huid in mijn bus en hier krijgen jullie dus een review van te lezen. 
____________________________

EN: Cellulite, almost every woman suffers from it and with the summer coming you want to have less of these imperfections. I personally haven't got a lot of cellulite, it is especially under pressure (so when I bring my hand together on my skin) that I suffer from bumps. I especially get confronted with this when pole dancing, since you put a lot of pressure on your (upper) legs and because the skin "sticks" to the pole. Now I recently received a test package of GUAM for cellulite under pressure and for a sensitive skin and here you can read my review. 


Het eerste product is GUAM Beauty Mud, een soort van formule van modder gebaseerd op zeewier. Veel weet ik hier niet over, want er staat niet veel informatie op hun website of het zakje, een geheime formule misschien? Deze Beauty Mud zou de huid moeten steviger en strakker maken om zo de zichtbaarheid van cellulitis tegen te gaan. 
____________________________

EN: The first product is GUAM Beauty Mud, a kind of mud based on a seaweed formula. I don't know much about this, because there is not much information on their website or on the bag. Maybe it's a secret formula? This Beauty Mud is supposed to tighten and tone the skin to fight the appearance of cellulite.


Het tweede product is GUAM Fangocream. Een crème die gebaseerd op modder met dezelfde actieve ingrediënten als de Beauty Mud, maar deze crème hoef je niet af te spoelen. Het heeft een vergelijkbaar effect als de Beauty Mud and kan ook direct na de Beauty Mud worden aangebracht. Deze GUAM Fangocream zou de huid ook moeten strakker en steviger maken. Deze creme bevat naast de zeewier formule ook phyto-extracten, caffeïne en vitamine E. Het zou makkelijk te absorberen zijn en zorgt voor extra circulatie en het hydratatie van de huid. 
____________________________

EN: The second product is GUAM Fangocream. A mud-based cream with all the same active ingredients as the Beauty Mud, but it isn't necessary to rinse of the cream. It has a similar effect as the Beauty Mud and can be applied directly after the Beauty Mud treatment. This GUAM Fangocream is supposed to tighten and tone the skin. This cream contains besides the Seaweed formula also phyto-extracts, caffeine and Vitamin E. It should be easy to absorb and it increases the circulation and moisturize the skin. 


Het laatste product is de GUAM Fangocream Cool Formula. Dit product is een creme die dient om de benen te laten afkoelen. Deze moeten op de 'rustdagen' 's morgens en 's avonds worden aangebracht op de probleemzones. Het is een soort van afkickcrème denk ik, ik heb hier niet al te veel informatie over en er staat ook niets op de site. 
____________________________

EN: The final product is the GUAM Fangocream Cool Formula. This product is a cream that is used to cool down the legs. You have to apply this cream on the 'relaxing days' in the morning and evening  to the problem areas. It's a kind of detox cream I guess, I don't know much about it and there is no information on the website. Ok, here we go. Allereerst breng je de zeewier Beauty Mud aan. De substantie is vrij dik en modderig en ziet er groen uit. Het ruikt niet echt speciaal, een soort van moddergeurtje maar helemaal niet doordringend. Het smeert makkelijk uit en voelt heel smeuïg en zacht aan. De tweede stap is het inwikkelen van de ingesmeerde zones met plastiekfolie en dan moet je het 45 minuten laten rusten. Na de 45 minuten spoel je je benen af en breng je de GUAM Fangocream aan. Deze is heel dik en trekt redelijk moeilijk in, zo moeilijk dat de creme begint samen te klitten in bolletjes.. niet echt wat ik verwacht had. 
____________________________

EN:  Ok, here we go. First of all you apply the seaweed Beauty Mud. The substance is quite thick and muddy and looks green. It doesn't smell really special, a kind of a mud smell but not pervasive. It applies very easily and feels very smooth and soft. The second step is to wrap the anointed areas with plastic wrap and then you have to leave it alone for 45 minutes. After 45 minutes you rinse your legs and you apply to the GUAM Fangocream. This is very thick and doesn't absorb very easily, the cream begins to cluster together into balls .. not really what I expected.De Beauty Mud en de Fangocream breng je gedurende 3 dagen elke dag aan op de benen. 's Morgens of 's avonds, dat maakt niet veel uit. De volgende twee dagen breng je de Fangocream Cool Formula aan op de behandelde delen, zowel 'smorgens als 's avonds. Deze creme vond ik heel aangenaam, hij ruikt sterk naar munt, is heel makkelijk aan te brengen en dringt snel in de huid. En wow ja, deze creme koelt mijn benen inderdaad af, ik weet niet hoe ik 't moet beschrijven, maar het is alsof ik de frisheid van de munt gewoon voel.
____________________________

EN: You apply the Beauty Mud and Fangocream for 3 days every day to the legs. morning or evening, that doesn't matter much. The next two days you apply the Fangocream Cool Formula onto the treated parts, both in the morning as in the evening. I think the cream is very pleasant, it smells strongly like mint, is very easy to apply and absorbs quickly. And wow yes, this cream cools off my legs indeed, I don't know how to describe it, but it's like I feel the freshness of the mint.Over naar het resultaat nu. Op de eerste foto zie je dus het cellulitis-gehalte van mijn billen voor de behandeling. Ik moet deftig wat druk zetten om de cellulitis te zien, daarom dat ik ook een pakket had gevraagd voor cellulitis zichtbaar onder druk. Tijdens de dagen dat ik de GUAM Beauty Mud, de zeewiermodder, merkte ik echt een groot verschil in de stevigheid van mijn billen. Echt strak! Ik was echt onder de indruk, spijtig genoeg verdween dit effect in de rustdagen, wanneer ik de Beauty Mud niet meer moest smeren. Uiteindelijk zie je in de after-foto een klein verschil in cellulitis-gehalte, maar dit is eigenlijk niet echt énorm. 
____________________________

EN: On to the results now. On the first picture you can see the level of cellulite of my upper legs before the treatment. I really need some pressure to see the cellulite, that's why I asked for the package for cellulite visible under pressure. During the days that I applied the GUAM Beauty Mud, seaweed mud, I really noticed a big difference in the firmness of my thighs. Really tight! I was really impressed, unfortunately, this effect disappeared in the 'relaxing days', when I no longer had to apply the Beauty Mud. Eventually, in the after-photo you can see a small difference in the level of cellulite, but the difference isn't really dramatic.


Gezien dit een testpakket van een week is en de kuur normaal een paar weken loopt, heb ik niet echt een enorm goed zicht in welke mate de cellulitis zal verminderen na een aantal weken. Het effect na 5 dagen is niet enorm, maar je ziet wel íets. Dus ik denk wel dat deze anti-cellulitisproducten de cellulitis goed zal doen verminderen bij gebruik van meerdere weken. Maar het blijft een feit dat je cellulitis gewoon kan doen verminderen en kan vermijden door veel te sporten, veel water te drinken, je bloedcirculatie te stimuleren via scrubs, trillingen, temperatuurverschillen,... 
____________________________

EN: Given this is a test package for a week and the cure takes normally a few weeks, I don't have a good view to what extent the cellulite will diminish after a few weeks. The effect after 5 days isn't huge, but you can see something. So I think that this anti-cellulite products will diminish cellulite when using it for multiple weeks. But the fact remains that you simply can reduce and avoid cellulite by doing a lot of sport, drinking lots of water, stimulating the blood circulation by scrubbing, vibration, temperature changes,...


Samengevat, vraagt deze behandeling eigenlijk wel wat tijd. Het is niet iets dat je snel snel eens kan doen voor je naar je werk moet vertrekken of zo. De Beauty Mud voelde heel aangenaam aan, de Fangocream vond ik een minder succes, het drong echt niet goed in mijn huid. De Fangocream Cool Formula is dan weer een zalige creme en die je echt gewoon voelt werken bijna. Nu wat betreft het resultaat, het maakt de huid echt stevig, zeker in de dagen dat je de Beauty Mud smeert. De cellulitis mindert wel, maar het verschil is niet zo groot. Je kan de producten onder meer kopen bij iU, €35 voor de Beauty Mud, €24,20 voor de Fangocream en €25,10 voor de Fangocream Cool Formula
____________________________

EN: In summary, this treatment requires some time. It's not something you can do quickly before leaving to work or something else. The Beauty Mud felt quite pleasant, I think the Fangocream was less of a success, it really didn't get absorbed by my skin. The Fangocream Cool Formula is a amazing cream and you almost feel it working. Now concerning the result, it makes the skin tighter, certainly in the days you apply the Beauty Mud. The cellulite diminishes, but the difference isn't huge.  You can buy the product at iU, €35 for the Beauty Mud, €24,20 for the Fangocream and €25,10 for the Fangocream Cool Formula

P.S.: I'm really insecure about this part of my body. So please be kind and don't get trashy on me. Thank you :) 


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram